Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Μέχρι τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για ρύθμιση χρεών αγροτών στον ΟΓΑ.


Το αργότερο εντός της επόμενης εβδομάδας, με πλέον πιθανή ημερομηνία τις 2 Απριλίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών αγροτών προς τον ΟΓΑ.

Ειδικά για τον ΟΓΑ εντάσσονται οφειλές έως τις 30 Ιουνίου 2014, έως και 100% φτάνει η διαγραφή σε προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη.

-Η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη 25 Μαρτίου και η οποία εστάλη στα ασφαλιστικά ταμεία σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας που θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα υποκαταστήματα του ΟΓΑ και στα κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακά Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).  Σημειωτέον ότι για το ΙΚΑ το σύστημα δέχεται αιτήσεις από σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου.


-Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, ειδικά για τον ΟΓΑ μπορούν να ενταχθούν οφειλές χρονικής περιόδου έως τις 30 Ιουνίου 2014. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Μαρτίου του 2015 και μετά. Κάθε δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

-Στον οφειλέτη που ρυθμίζει τα χρέη του προσφέρεται απαλλαγή προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών σε ποσοστό που ξεκινά από 50% (για εξόφληση από 73 έως 100 δόσεις) μέχρι και 100% (για εφάπαξ εξόφληση), (εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων (ΠΕΠ, ΠΕΑΠ, ΠΕΠΑΕ)) ως εξής:

- Εφάπαξ καταβολή - ποσοστό έκπτωσης 100%.

- Ρύθμιση έως 36 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 80%.

- Ρύθμιση από 37 έως 50 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 70%.

- Ρύθμιση από 51 έως 72 μηνιαίες δόσεις-έκπτωση 60%

- Ρύθμιση από 73 έως100 μηνιαίες δόσεις-έκπτωση 50%.

-Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

-Από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση η κύρια οφειλή, όταν αυτή υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, βαρύνεται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% (ετήσιο 3%) ενώ για οφειλές έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται καμία προσαύξηση.

-Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τότε κερδίζει απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

Η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση

α. Καθυστέρησης πέραν της μίας δόσης ρύθμισης, για ένα μήνα, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης.

β. Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

Σε 150 δόσεις οι οφειλές των συνεταιρισμών

-Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα ασφαλιστικά χρέη τους σε μέχρι 150 δόσεις, διαγράφοντας παράλληλα το 50% των προσαυξήσεων δίνει σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ακόμα και σε Ενώσεις που βρίσκονται σε εκκαθάριση η νέα ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο.

-Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα προς διευθέτηση χρέη θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εν λόγω συνεταιρισμοί να μην έχουν μετατραπεί σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και, επιπλέον, να έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες εισφορές των μισθολογικών περιόδων από την 1η Φεβρουαρίου και μετά.

-Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 30 Απριλίου 2015.

Τσατσάκης Γιάννης|  26/03/2015 - 12:19 μμ


http://www.agronews.gr/news/

Δεν υπάρχουν σχόλια: