Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Την Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 14.15΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καλαμπακίου συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Καλαμπάκι,  20/03/2015

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                   Αριθ.Πρωτ.:  4176

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

   -Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την  30η του μηνός Μαρτίου του 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4085/18-03-15 απόφασης του αντιδημάρχου περί απευθείας ανάθεσης στην ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου.

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την κ. Τσαμπάζη Αικατερίνη, η οποία ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου Δοξάτου.

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την κ. Τσακπίνη Δέσποινα, η οποία ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου Δοξάτου.

Ανατροπή Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης-Δέσμευσης Πιστώσεων 2015.

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο.

Εισήγηση του σχεδίου της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.                                                   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                 

                                                              Δαλακάκης Δημήτριος 


Δεν υπάρχουν σχόλια: