Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 14.15΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Καλαμπακίου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καλαμπάκι,  12/03/2015

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                 Αριθ.Πρωτ.:  3794

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                                              

Προς τον κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

   Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 16η Μαρτίου του 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015

Εισήγηση του σχεδίου της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Εξουσιοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου για μεταγραφή τίτλων σχολικής περιουσίας.

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο.

Έγκριση α) της υπ’ αριθμ. 8/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου που αφορά στην προμήθεια «Τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων» και β) της κατάρτισης όρων διακήρυξης διαγωνισμού.

                                                                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                   

                                                           Δαλακάκης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: