Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Έκδοση εγχειριδίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με οδηγίες υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ από τους αγρότες.

-Το άνοιγμα της ηλεκτρονικής βάσης και των πυλών για την υποβολή των δηλώσεων αναμένεται εντός της ημέρας (Τετάρτης 15 Μαρτίου), εφόσον υλοποιηθεί η σχετική δέσμευση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα το σύστημα παραμένει κλειστό.
-Πάντως, προάγγελος για το άνοιγμα του συστήματος αποτέλεσε και η έκδοση Εγχειριδίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενιαίας ενίσχυσης έτους 2017 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, μια μέρα πριν.
-Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για το ΟΣΔΕ και την οργάνωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων βάζει οριστικά τέλος στις παραδοξότητες που είχαν καλλιεργηθεί αυτά τα χρόνια με το Φορέα Συντονισμού να υποκαθιστά το ρόλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να κερδοσκοπεί εις βάρος των αγροτών, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Agronewsμια μέρα νωρίτερα.
-Με βάση την απόφαση, από ‘δω και στο εξής:
- Θα υπάρχει μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (πρώην πύλες Α’). Αντίθετα καταργούνται στην πράξη οι φορείς Β’ και φυσικά ο Φορέας Συντονισμού του έργου των δηλώσεων.
- Συγκροτείται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου της όλης διαδικασίας, προκειμένου να υποβάλει προτάσεις για θεσμικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.
-Σύμφωνα με το εγχειρίδιο, η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το τρέχον έτος (2017) είναι η 15η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την 15η Μάιου 2017:
α) της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.
β) της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2017 στον δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα.
Σε περίπτωση καθυστέρηση μεvαλύτεpης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή uπoβoλής της αίτησης μετά την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
3. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσης του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση.
4. Για το 2017, η τελική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης είναι η Τετάρτη 31η Μαΐου. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την 31η Μαΐου, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.
Μπίκας Αλέξανδρος|  15/03/2017 - 10:52 πμ

Πηγή: http://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: