Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Τεχνολογία αιχμής για... γεωργία ακριβείας.


Ο συνδυασμός των συστημάτων GPS και GIS αλλά και της τηλεπισκόπησης επιτρέπουν την ακριβή χαρτογράφηση και ερμηνεία της παραλλακτικότητας των χωραφιών. Η χρησιμοποίηση του τρακτέρ με τους κατάλληλους αισθητήρες μέτρησης των χαρακτηριστικών του χωραφιού (υγρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα, γονιμότητα, αποδοτικότητα κ.λπ.), του κινητού για την από μακριά εντολή επέμβασης, όπως και του υπολογιστή, δίνουν τη δυνατότητα διαφοροποιημένης επέμβασης στο χωράφι με λιπάσματα και φυτοφάρμακα.
-Το παραδοσιακό σύστημα γεωργίας που εφαρμόζεται στη χώρα μας αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου αφορά την ενιαία και ομοιόμορφη άσκηση των γεωργικών εργασιών, κατανέμοντας ομοιόμορφα τα λιπάσματα, τα ζιζανιοκτόνα, τα φυτοφάρμακα αλλά και το αρδευτικό νερό στο αγροτεμάχιο που καλλιεργείται.

-Η φυσικοχημική σύσταση του εδάφους, όμως, δεν είναι ομοιόμορφη και επομένως τα φυτά δεν έχουν ανάγκη από την ίδια ποσότητα και είδος λιπάσματος ή αρδευτικού νερού σε όλα τα σημεία του αγροτεμαχίου.

-Επίσης οι συνθήκες υγρασίας, ηλιοφάνειας, αερισμού κ.λπ. δεν είναι ίδιες σε ολόκληρο το αγροτεμάχιο με αποτέλεσμα και η προσβολή του αγροτεμαχίου από τους διάφορους εχθρούς και ασθένειες να μην έχει την ίδια ένταση επάνω στα φυτά σε όλα τα σημεία του και επομένως τα φυτά του ίδιου αγροτεμαχίου δεν έχουν όλα τις ίδιες ανάγκες σε φυτοφάρμακα κ.λπ.

-Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της πληροφορικής έδωσαν τη δυνατότητα ανάπτυξης της γεωργίας ακριβείας.

-Η γεωργία ακριβείας είναι ένα σύστημα διαχείρισης των αγροτεμαχίων το οποίο με τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών εφαρμογών βοηθά τον γεωργό στη λήψη αποφάσεων για την καλύτερη διαχείριση του αγροκτήματός του.

-Ο όρος καλύτερη διαχείριση μπορεί να σημαίνει βελτίωση της οικονομικής απόδοσης του αγροκτήματος είτε με αύξηση της παραγωγής, είτε με μείωση των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων, είτε με συνδυασμό όλων αυτών.

Περιβάλλον
-Πολύ σημαντική επίσης είναι η συμβολή αυτού του είδους γεωργίας στη βελτίωση των τυχόν αρνητικών επιπτώσεων της άσκησης της γεωργίας στο περιβάλλον, εφόσον εφαρμόζεται η αναγκαία ποσότητα εισροών (λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.λπ.) σε κάθε σημείο του αγρού ξεχωριστά.

-Το χαρακτηριστικό αυτού του είδους γεωργικής δραστηριότητας είναι ότι, αντί να γίνονται οι καλλιεργητικές εργασίες με βάση τις μέσες τιμές παραγωγής της συγκεκριμένης καλλιέργειας αλλά και της μέσης γονιμότητας του εδάφους, είναι δυνατή η εφαρμογή διαφορετικών δόσεων σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λπ. όπως και των άλλων καλλιεργητικών φροντίδων για κάθε τμήμα του αγρού ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες.

-Η τεράστια ανάπτυξη των ηλεκτρονικών και της πληροφορικής τα τελευταία έτη δημιούργησε τη δυνατότητα εφαρμογών στη γεωργία διαφοροποιημένων επεμβάσεων μέσα στο ίδιο το αγροτεμάχιο με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.

-Η βελτίωση της ακρίβειας των συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) και η ανάπτυξη των αισθητήρων μέτρησης της παραγωγής καλλιεργειών που προσαρμόζονται επάνω στις μηχανές συγκομιδής, έδωσε τη δυνατότητα χαρτογράφησης της παραγωγής μέσα στο αγροτεμάχιο.

-Οι πρώτες εφαρμογές άρχισαν κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με χαρτογράφηση της παραγωγής των σιτηρών. Στις εφαρμογές αυτές η ροή της συγκομιδής και η υγρασία των σιτηρών μετρούνταν κατά τη λειτουργία της μηχανής συγκομιδής και συνδυάζονταν με καταγραφή της ταχύτητας εργασίας και τη γεωγραφική θέση της μηχανής, ενώ η εκτίμηση του πλάτους εργασίας γινόταν από τον ίδιο τον χειριστή ή από άτομο που ήταν πάνω στη μηχανή. Τα στοιχεία αυτά απετέλεσαν τη βάση για την παραγωγή χαρτών που εμφανίζουν τη χωρική κατανομή της παραγωγής με χρήση λογισμικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS).

-Από τη δεκαετία του 1990 και μέχρι σήμερα συνεχίζεται η έρευνα για τους αισθητήρες μέτρησης της παραγωγής των διάφορων καλλιεργειών.

-Τα τελευταία έτη έχουν εμφανιστεί συστήματα χαρτογράφησης παραγωγής σε καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών. Στις δενδροκομικές καλλιέργειες γίνεται μεγάλη έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα σε εσπεριδοειδή. Εχουν αναπτυχθεί συστήματα χαρτογράφησης παραγωγής, εκτίμησης του όγκου της κόμης των καρποφόρων δένδρων με υπερήχους και συστήματα εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων με μεταβλητές δόσεις. Επίσης, υπάρχουν πολλές εφαρμογές στο αμπέλι σε Αυστραλία, Χιλή, Γαλλία και Ισπανία. Στην Ελλάδα έχουν γίνει εφαρμογές σε βαμβάκι, χειμερινά σιτηρά και καλαμπόκι, αλλά και σε οπωρώνες μηλιάς, αχλαδιάς και αμπελιού.

-Στη χώρα μας υπάρχει μια καθυστέρηση στην εφαρμογή των συστημάτων αυτών. Αυτό αποδίδεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν την ελληνική γεωργία και συγκεκριμένα στο μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην έλλειψη βασικών γνώσεων από τους Ελληνες αγρότες, αλλά και στην έλλειψη αναπτυγμένης τεχνογνωσίας της μεθόδου αυτής στη χώρα μας και κυρίως στα φρούτα και τα λαχανικά.

-Η μέθοδος βασίζεται στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής στοιχείων και στη συνέχεια στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν. Ο κύριος σκοπός της εύρεσης και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η ανεύρεση των «ζωνών διαχείρισης» εντός του αγροτεμαχίου, που χαρακτηρίζονται από κοινά εδαφολογικά ή αγρονομικά χαρακτηριστικά.

Κάσσανδρος Γάτσιος

Γεωπόνος Symagro, Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, www.symagro.com


Πηγή: http://www.ethnos.gr/agrotis/ 


Δεν υπάρχουν σχόλια: