Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


                                                                                Καλαμπάκι 23 Μαρτίου 2017                         

                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.:  3294

ΠΡΟΣ:    Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)


ΘΕΜΑ:  Έκτακτη συνεδρίαση,  πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη του Προέδρου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

-Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 26ης  Μαρτίου  2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Πρέπει να συσταθούν τα συλλογικά όργανα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου)

-Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα στο Καλαμπάκι στις 26-3-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 ανάδειξη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Σερέτης Ανέστης

Δεν υπάρχουν σχόλια: