Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Ο Δήμαρχος Δοξάτου κατεμήνυσε 5 υπαλλήλους τού Δήμου για Διατάραξη οικιακής ειρήνης.

-Ο Δήμαρχος Δοξάτου κ.Δαλακάκης μετέβη την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 στο Αστυν.Τμήμα Δοξάτου και υπέβαλλε μήνυση κατά πέντε (5) υπαλλήλων του Δήμου για Διατάραξη οικιακής ειρήνης.
-Πρόκειται για πέντε υπαλλήλους, (3 διευθυντές και 2 τμηματάρχες), τους οποίους μήνυσε για Διατάραξη οικιακής ειρήνης (Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 334).
-Το έγκλημα της διατάραξης οικιακής ειρήνης περιλαμβάνεται στο 18ο κεφάλαιο του ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα με τον τίτλο: "Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας".
Κατά το άρθρο 334 Π.Κ. (Διατάραξη οικιακής ειρήνης), όπως ισχύει σήμερα: 
1. Όποιος εισέρχεται παράνομα ή παραμένει παρά τη θέληση του δικαιούχου στην κατοικία άλλου ή στο χώρο που αυτός χρησιμοποιεί για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισμένο που αυτός κατέχει τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.
2. Οι πιο πάνω πράξεις ή οι πράξεις βίας εναντίον προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και οι πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που γίνονται με σκοπό να παρεμποδίσουν την έκδοση και την ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων ή περιοδικών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία βιβλίων, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους· σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής.
3. Όποιος εισέρχεται παράνομα σε κατάστημα ή χώρο δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή παραμένει στους χώρους αυτούς παρά τη θέληση της υπηρεσίας που τους χρησιμοποιεί, της οποίας τη θέληση του δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο υπάλληλός της, και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται όποιος παράνομα εισέρχεται ή παραμένει στους προαναφερόμενους χώρους ή καταστήματα κατά το χρόνο μη διεξαγωγής της υπηρεσίας με σκοπό την παρακώλυση αυτής.
4. Η ποινική δίωξη στις περιπτώσεις της παρ. 1 ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση του δικαιούχου.



Δεν υπάρχουν σχόλια: