Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Με δέκα έξη (16) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων καλούνται σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σήμερα Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 17.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

-Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου σε έκτακτη συνεδρίαση στις 13 μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 13ης Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
2ο Θέμα: Λήψη απόφασης για κλείσιμο του Δήμου Πέμπτη & Παρασκευή 14 & 15 Ιουνίου 2018, συμμετοχή στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία στις Πρέσπες &έκδοση Ψηφίσματος. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα: Μετονομασία κεντρικών οδών. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο Θέμα: Ανάκληση των αριθμ. 111/2018 117/2018, 121/2018 αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου & πρόταση έγκρισης σχεδίου 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)

6ο Θέμα: Έγκριση δαπανών κληροδοτήματος Νάννου χωρίς προϋπολογισμό του Ν.4182/2013. (Εισηγητής: Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών)

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση παραχώρησης κατά χρήση καταστημάτων & αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς του καταργηθέντος ΟΕΚ.(Εισηγητής: τμήμα εσόδων, περιουσίας & προμηθειών)

8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για ανανέωση παραχώρησης κατά χρήση καταστημάτων & αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς του καταργηθέντος ΟΕΚ. .(Εισηγητής: τμήμα εσόδων, περιουσίας & προμηθειών)

9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)

10o Θέμα: Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες(Εισηγητής Αυτοτελές γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, παιδείας & πολιτισμού)

11ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγητής: Δήμαρχος)
12ο θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 136/2018 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου περί 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού –προγράμματος εκτελεστέων έργων. (Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή)

13ο Θέμα: Λήψη Απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011 (Εισηγητής: Δ.νση Περιβάλλοντος)
14ο Θέμα: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2018 ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την επέκταση παραχώρησης χρήσης του κτιρίου που στεγάζεται ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμπακίου (πρώην σούπερ μάρκετ φρέσκο) για 20 έτη

16ο θέμα: Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 4167/17.04.2018 αιτήσεως του Ναλμπάντη Κων/νου

Δεν υπάρχουν σχόλια: