Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Όλες οι αλλαγές στις άδειες για κτηνοτροφικές μονάδες.


Με το θεσμικό πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης αποκτούν δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης και οι μονάδες που βρίσκονταν πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.

-Νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων επεξεργάζεται η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ με νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης μέχρι τα τέλη του 2018.

-Μάλιστα, με τη σχετική τροπολογία οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες κατά την έναρξη του ν. 4056/2012, οι οποίες βρίσκονταν πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου αποκτούν πλέον τη δυνατότητα έκδοσης σχετικής άδειας εγκατάστασης.

-Η στήριξη και προώθηση της αιγοπροβατοτροφίας αποτελεί μια από τις βασικές στρατηγικές επιλογές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γιατί είναι ο κλάδος που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μεγέθυνση του αγροτικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

-Για να ξεπεράσει όμως τις δομικές του αδυναμίες πρέπει μεταξύ άλλων οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του να αποκτήσουν άδεια.

-Είναι γεγονός ότι από την εφαρμογή του νόμου ανέκυψαν αρκετά θέματα που προκάλεσαν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 80% περίπου των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς τη σχετική άδεια εγκατάστασης.

-Η λήξη της προθεσμίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του ν. 4056/2012 δεν αφορούσε τη μη συνέχιση λήψης των σχετικών δικαιολογητικών από πλευράς. της δημόσιας διοίκησης. Αντίθετα σηματοδοτούσε την έναρξη σχετικών κυρώσεων και προστίμων, πράγμα το οποίο θα δημιουργούσε ασφυκτικό κλίμα στην κτηνοτροφία της χώρας.

-Κύρια αίτια μη αδειοδότησης αποτελούν η γραφειοκρατία, το υψηλό πολεοδομικό κόστος και πολλές φορές, η έλλειψη ενημέρωσης και η αδιαφορία των ίδιων των κτηνοτρόφων.

-Προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσχέρειες εφαρμογής του νόμου που έχουν εντοπιστεί, το υπουργείο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία απλούστευσής του, που ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέο θεσμικό πλαίσιο.

-Στην παρούσα ρύθμιση εισάγονται διατάξεις οι οποίες παρατείνουν τις προθεσμίες αδειοδότησης και αναστολής κυρώσεων του ισχύοντος νόμου έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για το νέο θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται σειρά προβλημάτων που δημιουργούν ασφυκτικές καταστάσεις και κοινωνικά προβλήματα στους κτηνοτρόφους και τις τοπικές κοινωνίες.

Ευκαιρία για όλους

-Αναλυτικότερα, με τη σχετική τροπολογία παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης όλων των κατηγοριών των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση παρέχει τον απαραίτητο χρόνο, ώστε όλοι οι κτηνοτρόφοι της χώρας να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα και χωρίς επιβολή προστίμων τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης.

-Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός δομών που έχουν ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση, την έρευνα, τον αθλητισμό, τη ψυχαγωγία και την υγεία, ενώ παράλληλα οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες κατά την έναρξη του ν. 4056/2012, οι οποίες βρίσκονταν πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου αποκτούν τη δυνατότητα έκδοσης σχετικής άδειας εγκατάστασης.

-Επίσης, η άδεια προέγκρισης της εγκατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό εν ισχύ οπουδήποτε στη δημόσια διοίκηση ζητείται η άδεια εγκατάστασης, γεγονός που εξυπηρετεί ιδιαίτερα στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, στη λήψη σχετικών οικονομικών ενισχύσεων από τους κτηνοτρόφους και στη μη απένταξή τους από τα συγκεκριμένα προγράμματα.

-Τέλος, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή κυρώσεων σε κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες υφίστανται εντός ή πλησίον οικισμού και οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια διατήρησης όχι από ευθύνη των ίδιων των κτηνοτρόφων αλλά από καθυστερήσεις της δημόσιας διοίκησης, αναφορικά με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων λόγω της πολυπλοκότητας και της παράλληλης υφιστάμενης νομοθεσίας (πολεοδομικές διατάξεις, οικοδομικός κανονισμός, δασική νομοθεσία κ.λπ.).

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ
http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: