Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται σήμερα Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά την ματαίωση της 28ης συνεδρίασης λόγω μη απαρτίας,  στις 14 Σεπτεμβρίου  2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα  14.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1-ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
2-ο Θέμα: Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, συνολικού ποσού 29.500,00€ στο Δήμο Δοξάτου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής:Ζεκερίδης Χαράλαμπος)
-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης σχολείων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Kοινοποίηση:                                                    Ο Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου              Ζουμπούλογλου Αναστάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: