Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Με δύο (2) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου σήμερα το απόγευμα Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 13 Σεπτεμβρίου  2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1-ο Θέμα:Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2-ο Θέμα:Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, συνολικού ποσού 29.500,00€ στο Δήμο Δοξάτου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής:Ζεκερίδης Χαράλαμπος)

-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης σχολείων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.Κοινοποίηση                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου          Ζουμπούλογλου Αναστάσιος   


Δεν υπάρχουν σχόλια: