Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Δοξάτου.


-Ορίστηκαν με χθεσινή απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου Δημήτρη Δαλακάκη οι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Δοξάτου.

Συγκεκριμένα ορίζει:

1. τον κ. Ζεκερίδη Χαράλαμπο (έμισθο) στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) την ευθύνη συντήρησης και επισκευής του Μηχανολογικού εξοπλισμού

Β) την ευθύνη και την εποπτεία της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και κίνησης οχημάτων

Γ) τον συντονισμός και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

Δ) την  επίβλεψη των συνεργείων Καθαριότητας και Πρασίνου.

2. τον κ. Ιωάννου Χρήστο (άμισθο) στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Καλαμπακίου.

Β) την παρακολουθούν και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Καλαμπακίου.

Γ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Καλαμπακίου.

3. την κ. Στυλίδου Μαρία (άμισθη) στην οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού και Διά Βίου Μάθησης

4. τον κ. Τοκούτση Παντελή (έμισθο) στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Δοξάτου.

Β) την παρακολουθούν και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Δοξάτου.

Γ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Δοξάτου.

II)  Σε όλους τους ανωτέρω μεταβιβάζεται και η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

IIΙ). Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ζεκερίδη Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τοκούτσης Παντελής.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννου Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζεκερίδης Χαράλαμπος.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Στυλίδου Μαρίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τοκούτσης Παντελής.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τοκούτσης Παντελή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Στυλίδου Μαρία.

ΙV). Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζεκερίδης Χαράλαμπος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Στυλίδου Μαρία

Επίσης ορίζει τους εξής Εντατελμένους Συμβούλους:

τον κ. Βαϊραμίδη Στέφανο σε θέματα Ανάπτυξης  Ζωικής Παραγωγής

τον κ. Βοϊτσο Κωνσταντίνο σε θέματα Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς και

τον κ. Χαλκίδη Χαράλαμπο σε θέματα Ανάπτυξης  Αγροτικής Παραγωγής.


http://www.dramania.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: