Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Με είκοσι ένα (21) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19.30΄ στο Καλαμπάκι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΔοξάτουΠ Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων ΝέωνΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 25/09/2014, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1ο Θέμα:   (28η) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικ. έτους 2014.

(Εισηγητής: κ .Δήμαρχος)

2ο Θέμα:   (29η) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικ. έτους 2014.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

3ο Θέμα:   (31η) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικ. έτους 2014.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

4ο Θέμα:   Έγκριση ή μη της αριθ. 127/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου (6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου έτους 2014) (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.).

5ο Θέμα:   Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

6ο Θέμα:   Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

7ο Θέμα:   Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

8ο Θέμα:   Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

9ο Θέμα:   Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων για το οικ. έτος 2014.

(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

10ο Θέμα: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών που διεξάγονται με το Π.Δ 28/80. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

11ο Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

12ο Θέμα: Σύσταση Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/1981, για το έτος 2014. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

13ο Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για εκμίσθωση –εκποίηση πραγμάτων του Δήμου για το υπολειπόμενο διάστημα του έτους  2014. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

14ο Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής εκποίησης ακινήτων και εκτίμησης αποζημίωσης ζημιών από εκτέλεση έργων του Δήμου (άρθρο 186 Ν.3463/2006).

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

15ο Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων μελών επιτροπής του άρθρου 3 του Ν.2734/1999.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

16ο Θέμα: Συγκρότηση οργάνου για την σφράγιση καταστημάτων και εκτέλεση διοικητικών πράξεων. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

17ο Θέμα: Χορήγηση άδειας πωλητού στη λαϊκή αγορά του Δήμου Δοξάτου.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

18ο Θέμα: Καθορισμός καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

19ο Θέμα:  Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση Δήμου Δοξάτου σε δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Εισηγητής: Δήμαρχος)

20ο Θέμα: Έγκριση ή μη ανάληψης χρημάτων ποσού 3.917,81€ για πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. του κληροδοτήματος Δ.Νάνου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

21ο Θέμα: Έγκριση ή μη της απευθείας εκποίησης έκτασης 4.255 τ.μ μέρους του αριθ. 400 αγροτεμαχίου αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.Αθανασίου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Κηπευτικών Αγ.Αθανασίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

O Πρόεδρος
του Δημοτικού Σβουλίου
       ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 
  Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
2. Τοπικό ΤύποΔεν υπάρχουν σχόλια: