Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ξεκινούν οι εγγραφές στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Δράμας.


-Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ενήλικες για την έναρξη δωρεάν προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

- Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (50Ω)

- Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (50Ω)

- Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα Θέματα (50Ω)

- Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (50Ω)

- Δημιουργία Ιστοσελίδας (50Ω)

- Ηλεκτρονική εφημερίδα (50Ω)

- Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία (50Ω)

- Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) (25Ω)

- Αγγλικά για το χώρο εργασίας (25Ω)

- Αγγλικά για τον τουρισμό (25Ω)

- Βασικά Αγγλικά Α1 (50Ω)

- Βασικά Αγγλικά Α2 (50Ω)

- Γαλλικά για τον τουρισμό (25Ω)

- Βασικά Γαλλικά Α1 (50Ω)

-Βασικά Γαλλικά Α2 (50Ω)

- Γερμανικά για τον Τουρισμό (25Ω)

- Βασικά Γερμανικά Α1 (50Ω)

- Βασικά Γερμανικά Α2 (50Ω)

- Ιταλικά για τον Τουρισμό (25Ω)

- Βασικά Ιταλικά Α1 (50Ω)

- Βασικά Ιταλικά Α2 (50Ω)

- Ισπανικά για τον Τουρισμό (25Ω)

- Τουρκικά για τον Τουρισμό (25Ω)

- Ρωσικά για τον Τουρισμό (25Ω)

- Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες (50Ω)

- Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών (25Ω)

- Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (25Ω)

- Διαχείριση εργασιακού άγχους / εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (25Ω)

- Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο (25Ω)

- Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία (25Ω)

- Διαχείριση χρόνου (25Ω)

- Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων (25Ω)

- Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας (25Ω)

- Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία (25Ω)

- Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή (25Ω)

- Προστασία και Δικαιώματα καταναλωτή (25Ω)

- Περιβάλλον και καθημερινή ζωή (25Ω)

- Συλλογικές περιβαλλοντικές δράσεις (25Ω)

- Οικολογικές λύσεις για το σπίτι (25Ω)

- Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25Ω)

- Αγωγή Υγείας – Πρώτες βοήθειες (25Ω)

- Γεωργία και Φυσικοί Πόροι (25Ω)

- Αστικοί Λαχανόκηποι (25Ω)

- Ελληνικό αλφαβητικό σύστημα (25Ω)

- Βελτιώνω την ορθογραφία μου (25Ω)

- Σύνταξη εγγράφων – φορμών (25Ω)

- Θεατρικό εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) (50Ω)

- Κινηματογράφος (25Ω)

- Φωτογραφία (25Ω)

- Εργαστήρι Μουσικής (50Ω)

- Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (25Ω)

- Ιστορία της Τέχνης (25Ω)

- Τοπική Ιστορία (25Ω)

- Εικαστικό εργαστήρι (50Ω)

- Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων (25Ω)

- Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (50Ω)

- Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν (25Ω)

- Πράσινη Επιχειρηματικότητα (25Ω)

- Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές (25Ω)

- Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση (25Ω)

- Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού (25Ω)

- Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων (25Ω)

- Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή, Πιστοποίηση, Διάθεση (25Ω)

- Εκμάθηση Ποντιακής Διαλέκτου (150Ω)

-Αιτήσεις καθημερινά από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 10.00 – 13.00 και 17.00 – 20.00 στην έδρα του ΚΔΒΜ Δήμου Δράμας, 1ης Ιουλίου και Χρυσοβέργη γωνία (Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας: Ψαριανός Ερμόλαος, τηλ. επικοινωνίας 2521058313, 6973570121).

-Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. -Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης και μόρφωσης. Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο kdvmdramas@yahoo.gr με σκαναρισμένη την αίτηση και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Απαγορεύεται αυστηρά η παρακολούθηση του ίδιου τμήματος από τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους.

-Το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Δράμας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

http://www.dramania.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: