Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Μείωση ζωικού κεφαλαίου για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Ζωικό κεφάλαιο, σφάγια και τιμές σε καθοδική πορεία για την χώρα μας.
-Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων βρέθηκε ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας, με τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπόρων Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV) να διεξάγεται πριν μερικές ημέρες, αλλά και την έκθεση της ομάδας δημόσιου διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CDG) που κυκλοφόρησε πρόσφατα, στις οποίες συμμετέχει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ). Οι Copa και Cogeca, από πλευράς τους, επέστησαν την προσοχή, για τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος της ευρωπαϊκής αιγοπροβατοτροφίας, καθώς παρουσιάζει όχι μόνο χαμηλές τιμές, αλλά και χαμηλή κατανάλωση.
-Επεσήμαναν την ανάγκη λήψης μέτρων καινοτομίας και προώθησης, ώστε να τονωθεί η αγορά. Εκφράζοντας την ανησυχία τους για περαιτέρω φυγή από τον κλάδο, οι δύο αγροτικές οργανώσεις ζητούν διασφάλιση και διατήρηση των δαπανών της νέας ΚΑΠ στον τομέα, ενώ η Esther Herranz Garcia, Ισπανίδα ευρωβουλευτής και μέλος της αρμόδιας Επιτροπής, σε σχετική έκθεση που συνέταξε, συστήνει τη στήριξη του κλάδου με μέτρα τόνωσης και επιβράβευσης των εκτροφέων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, αλλά και όσων ακολουθούν ορθές πρακτικές και μεθόδους καλής διαβίωσης των ζώων.
Ζωικό κεφάλαιο: Η Ρουμανία νέος ανερχόμενος παίχτης
-Σύμφωνα με τον απολογισμό αλλά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το 2018, αναμένεται αύξηση κατά 1,55% του αριθμού προβάτων στην ΕΕ, με τη Ρουμανία να αυξάνει τα κοπάδια της και, όπως φαίνεται, σύντομα να καθιερώνεται ως μεγάλος παίκτης, την ώρα που στα υπόλοιπα κράτη-μέλη αναμένεται μείωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Ιταλία –κατά σειρά– συνεχίζουν να αποτελούν τις πέντε μεγάλες δυνάμεις της ευρωπαϊκής προβατοτροφίας, καθώς συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα κοπάδια προβάτων, μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
-Σημαντικές αυξήσεις στα κοπάδια εντός των ευρωπαϊκών συνόρων το 2017 σημειώθηκαν στην Ιρλανδία, τη Σουηδία, την Αυστρία, τη Λιθουανία και τη Λετονία.
-Στον αντίποδα, η Γαλλία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Ολλανδία και η Σλοβακία σημείωσαν μείωση στο αντίστοιχο ζωικό κεφάλαιο.
-Σε ό,τι αφορά τις αίγες, τα μεγαλύτερα κοπάδια κατανέμονται μεταξύ Ελλάδας, Ισπανίας, Ρουμανίας και Γαλλίας, ενώ σημαντικές αυξήσεις για το 2017 σημειώθηκαν σε χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Ολλανδία και η Λιθουανία. Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν τα κοπάδια και στη χώρα μας, που διατηρεί όμως ακόμη τα πρωτεία στον κλάδο, όπως και στην Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Λετονία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ήμισυ της παραγωγής αίγειου κρέατος συγκεντρώνεται για το 2017 σε Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Ρουμανία.
Παραγωγή κρέατος
-Ως προς την παραγωγή, μεγαλύτερες ποσότητες πρόβειου κρέατος ήταν διαθέσιμες στην αγορά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, λόγω της αύξησης κατά 8,8% που σημειώθηκε στα σφάγια στην ΕΕ, μίας αύξησης που προήλθε κατά κύριο λόγο από την Πορτογαλία, το Ην. Βασίλειο, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Ιταλία. Αντίθετα, στην Ελλάδα, οι σφαγές προβάτων μειώθηκαν κατά 4,3%, γεγονός που καταδεικνύει την παραγωγική υποβάθμιση του κλάδου, καθώς είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ όπου σημειώθηκε μείωση. Στη Βουλγαρία, τη Γερμανία και ιδιαίτερα τη Ρουμανία, παρά τον σημαντικό αριθμό σφαγών, αυτές πραγματοποιούνται εκτός σφαγείων, κυρίως στις εκμεταλλεύσεις.
-Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η διαθέσιμη ποσότητα αίγειου κρέατος καθώς, κατά το ίδιο τρίμηνο, οι σφαγές αυξήθηκαν κατά 10,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Μεγαλύτερη αύξηση είδαν Βέλγιο και Πορτογαλία, με Ισπανία, Ολλανδία Ιταλία να ακολουθούν, ενώ οι σφαγές αιγών σημείωσαν μείωση στο Ην. Βασίλειο.
-Η Επιτροπή προβλέπει ότι η χρονιά θα ολοκληρωθεί με σταθερή παραγωγή αίγειου κρέατος για το σύνολο της ΕΕ, αντίστοιχη με εκείνης του 2017, και αντίθετα αναμένει μείωση στην παραγωγή πρόβειου κρέατος, η οποία εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα επίπεδα του 2016.
Τιμές παραγωγού
-Με τις τιμές των μεγάλων προβάτων κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου να παραμένουν υψηλότερες από τις αντίστοιχες του 2017, και κατά πολύ υψηλότερες από τις μέσες τιμές της πενταετίας 2013-2017, αξίζει να παρατηρηθεί ότι στη Ρουμανία, όπου παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής, οι τιμές βρίσκονται ακόμα χαμηλά. Αντίστροφη είναι η εικόνα των τιμών στα μικρά αρνιά, όπου παρουσιάζονται χαμηλότερες κατά 5,2% από το αντίστοιχο διάστημα του 2017, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις χαμηλές τιμές που παρατηρούνται σε Ισπανία και Ιταλία. -Γενικότερα, οι τιμές των μικρών αρνιών μέχρι στιγμής παρουσιάζονται χαμηλότερες και από τη μέση τιμή της πενταετίας 2013-2017.
-Οι τιμές των μικρών αρνιών στην χώρα μας παρουσίασαν μείωση για το 2018 σε σχέση με το 2017, με τις ελληνικές να είναι οι δεύτερες χαμηλότερες της ΕΕ, μετά τη Λετονία. Αντίθετα, οι τιμές στη γειτονική Βουλγαρία εμφανίζονται σαφώς πιο αυξημένες. Η εικόνα αυτή καταρρίπτει αυτό που συχνά επικρατεί στη χώρα μας ως φόβητρο και πιέζει τον Έλληνα κτηνοτρόφο να ρίξει τις τιμές των μικρών αρνιών.
-Όλα τα παραπάνω, αναδεικνύουν για μία ακόμη φορά το σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα που παρουσιάζει η ελληνική αιγοπροβατοτροφία, όπου συχνά οι εμπορικές δομές καθηλώνουν την παραγωγή. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, ενώ η ζήτηση του αντίστοιχου κρέατος στη χώρα μας αυξάνεται, οι τιμές για τον Έλληνα κτηνοτρόφο καταρρέουν.
-Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Meet the Lamb», που υλοποιεί η ΕΔΟΚ, έχει στόχο να συμβάλει στη στήριξη και αύξηση της ζήτησης των αρνιών και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των τιμών παραγωγού, δίνοντας έμφαση στην προώθηση σύγχρονων κοπών από σφάγια υψηλής ποιότητας, με το κατάλληλο μέγεθος.
Μαρία Αντωνίου -11.07.2018, 10:50

Πηγή: http://www.ypaithros.gr/meiosi-zoikou-kefalaiou-xores-ee/

Δεν υπάρχουν σχόλια: