Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Κατάρτηση Στρατολογικού Πίνακα εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Δοξάτου – Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από 26/02/2018 έως 16/03/2018.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                          Καλαμπάκι, 21/02/2018

          ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ                                   Αριθμ. Πρωτ.: 1787

               ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

              ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 

Πληροφορίες : Ε. Ιωαννίδου

Τηλ.: 2521352464

Ταχ.Δ/νση: Κανάρη & Νεροφράκτη  660 31 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΤΟΥΣ 2002

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

-Οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2002 κλάσεως 2023, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Δοξάτου, υποχρεούνται οι ίδιοι ή ένας εκ των γονέων να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα.

-Για το λόγο αυτό παρακαλούνται να προσέλθουν στην υπηρεσία μας από 26/02/2018 έως 16/03/2018, κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 08:00 έως τις 14:00, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

-Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να σταλούν και μέσω fax στο 25213 52429 και μέσω email στο evdokia@doxato.gr

-Υπόδειγμα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου, στην «Επικαιρότητα». 

-Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων όπως ενημερώσουν όλους τους άρρενες που φοιτούν στο σχολείο τους και εφόσον τα Μητρώα Αρρένων τους βρίσκονται στον Δήμο Δοξάτου. Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών

                       

Ιωαννίδου Ευδοκία-Την υπεύθυνη δήλωση θα βρείτε στο παρακάτω link της ιστοσελίδας του Δήμου Δοξάτου

Δεν υπάρχουν σχόλια: