Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Με δέκα τρία (13) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Τετάρτη 31 Μαίου 2017 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 31 Μαϊου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αριθμ. 48/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων ποσού 5.869,41€ και άνω για το έτος 2017». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

2ο Θέμα: Λήψη απόφασης για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

3ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισμού ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2017 (οικονομικό έτος 2016) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).
4ο Θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2017, που αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας).
5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017 του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη Νάννου Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).

6ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί διαχειριστικού ελέγχου α) του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη Νάννου Δήμου Δοξάτου και β) του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Χ. Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατανομή της χρηματοδότησης ποσού 49.690,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δοξάτου. (Β΄ κατανομή 2017). (Εισηγητής:Τμήμα Λογιστηρίου…)

8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων με έδρα το Δήμο Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων με έδρα το Δήμο Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
10ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Τ.Υ.).

11ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού 91.400,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της. (Εισηγητής: Τ.Υ.).
12ο Θέμα: Έγκριση κατασκευής και διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού 234.850,00€ με Φ.Π.Α.. (Εισηγητής: Τ.Υ.).

13ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» έτους 2017. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος)


Δεν υπάρχουν σχόλια: