Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου την Κυριακή 5 Μαρτίου και ώρα 10.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή μελών Δ.Σ.,Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Καλαμπάκι 28 Φεβρουαρίου 2017                         

 Αριθ. Πρωτ.: 2177

ΠΡΟΣ:    Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

-Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα στο Καλαμπάκι στις 5-3-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: