Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Δελτίο Τύπου υπ΄αριθ. 41 της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Δοξάτου «Ανοιχτή Παρέμβαση».


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 41

Η αδιαφάνεια της Δημοτικής Αρχής δεν έχει τελειωμό 
Την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016, συνεδρίασε κατεπειγόντως η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Δοξάτου.

Ο εκπρόσωπος της Ανοιχτής Παρέμβασης δήλωσε ότι δε δικαιολογείται το κατεπείγον της συνεδρίασης, εφόσον δύο από τις τέσσερις εισηγήσεις έχουν κατατεθεί ως θέματα εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, λόγω του κατεπείγοντος που επικαλείται ο Δήμαρχος δεν υπάρχει φάκελος για να μελετήσουμε τα θέματα. Ενημέρωσε δε την Ο.Ε. για τη συνέχεια και για να υπάρξει ομαλή συνεργασία ότι επιθυμεί να λαμβάνει τα θέματα έγκαιρα και αποχώρησε.
Την Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016, συνεδρίασε κατεπειγόντως το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δοξάτου.

 Ο εκπρόσωπος της Ανοιχτής Παρέμβασης δήλωσε ότι δεν υπάρχει φάκελος για να μελετήσουμε τα θέματα, ούτε και τώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μας έχουν δοθεί τα θέματα γραπτώς. Ενημέρωσε δε το Ν.Π.Δ.Δ. για να υπάρξει ομαλή συνεργασία ότι επιθυμεί να λαμβάνει τα θέματα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις έγκαιρα, ώστε να υπάρχει χρόνος επεξεργασίας και διαμόρφωσης άποψης και αποχώρησε.

Τη Δευτέρα, 18 Απριλίου , συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Δοξάτου

Στη συνεδρίαση αυτή πέντε θέματα αφορούσαν «Ορισμό πληρεξούσιου Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί πειθαρχικής υπόθεσης».

Ζητήσαμε εγγράφως να μας δοθούν στοιχεία επί των παραπάνω θεμάτων, αλλά ο Δήμαρχος αρνήθηκε με την επίκληση εμπιστευτικότητας. Έτσι κληθήκαμε να αποφασίσουμε χωρίς να σχηματίσουμε γνώμη και με βάση μόνο την αναφορά του δημάρχου ότι απαιτείται εξειδικευμένη γνώμη δικηγόρου χωρίς καμία άλλη τεκμηρίωση. Δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθεί η τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, η οποία επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Δημάρχου, οι γνωμοδοτήσεις αυτές ανατίθενται σε δικηγόρους «που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία», χωρίς να προσκομίσει κανένα σημείωμα από τους δικηγόρους στους οποίους έγινε η ανάθεση, που να τεκμηριώνει ότι έχουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία. Ο Δήμαρχος Δοξάτου, στην πρώτη σελίδα του προεκλογικού φυλλαδίου, ζητούσε από τους δημότες να τον εκλέξουν δήμαρχο διότι, μεταξύ άλλων, είχε διεκπεραιώσει πλήθος πειθαρχικών υποθέσεων σε άλλους δήμους, ενώ τώρα δηλώνει “ανικανότητα” να αποφασίσει για υποθέσεις του δικού μας δήμου και μάλιστα σε αντικείμενο της επιστημονικής του ειδίκευσης.

Πότε έλεγε αλήθεια;(!) Προεκλογικά ή τώρα; Δυστυχώς, σε κάθε περίπτωση, θα πληρώσουν οι δημότες του δήμου Δοξάτου. Κατόπιν τούτου, αρνηθήκαμε να ψηφίσουμε για θέματα που δεν έχουμε καμία άποψη.

Για τους παραπάνω λόγους, καταθέσαμε προσφυγή και ζητήσαμε την ακύρωση των εν λόγω αποφάσεων.

Τη Δευτέρα, 23 Μαΐου και ώρα 14.15, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Δοξάτου με δεκαέξι (16) θέματα ημερήσιας διάταξης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης δηλώσαμε ότι πιθανότατα να ακυρωθούν οι αποφάσεις που θα ληφθούν, λόγω των προσφυγών για τη σύνθεση του σώματος της Ο.Ε.

Τα έντεκα (11) θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα, τα τέσσερα (4) όμως που αφορούσαν παράσταση δικηγόρου σε δικαστήριο καταψηφίστηκαν σύσσωμα από την αντιπολίτευση.

Κατά τη γνώμη μας δεν είναι δυνατό να μη ¨διερευνώνται ενδελεχώς¨ και αβασάνιστα να έρχονται ως θέματα, γιατί αφορούν υποθέσεις ακόμη και από το 2010, ενώ πιθανότατα μια εξωδικαστική επίλυση διαφορών θα συνέφερε οικονομικά το Δήμο Δοξάτου.

Υπάρχουν υποθέσεις όπου:

· έχουν κοπεί τιμολόγια και έχουν προσφερθεί υπηρεσίες. Οι  παρέχοντες υπηρεσίες ζητούν αμοιβή τους,

· επικαλούνται προφορικές συμφωνίες και εκτέλεση εργασιών. Ο παρέχων υπηρεσίες και αγαθά ζητούν αμοιβή τους,

· αναφέρεται ονομαστικά σημερινός Αντιδήμαρχος και δεν ήταν στην Ο.Ε. για να απαντήσει σε ερωτήματα,

Στο τελευταίο θέμα ψηφίσαμε η αποζημίωση για παράσταση σε δικαστήριο να είναι η ελάχιστη σύμφωνα με το νόμο, χωρίς προσαύξηση όπως συνηθίζει η ¨γενναιόδωρη¨ δημοτική μας Αρχή.   

Τη Δευτέρα, 23 Μαΐου και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Δήμου Δοξάτου με δέκα οκτώ (18) θέματα ημερήσιας διάταξης και δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Το τελευταίο θέμα, που αφορούσε καθορισμό αμοιβής 250€+ΦΠΑ=307,5€ (!) προκειμένου να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για παροχή γνωμοδότησης, «εξαιτίας εκτελεσθεισών εργασιών άνευ τηρήσεων των νόμιμων διαδικασιών αναθέσεως και πληρωμής αυτού από το Δήμο» αποσύρθηκε από τη Δημοτική μας Αρχή χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Φυσικό είναι. Οι συσχετισμοί ήταν έτσι διαμορφωμένοι στο Δ.Σ. που δεν θα περνούσε ως θέμα ή πιθανότατα, επειδή τα ίδια ακριβώς πράττει και η σημερινή μας Δημοτική Αρχή, να έλαβε  ¨λογική¨ απόφαση απόσυρσης του θέματος.

Άγιος Αθανάσιος,  25 Μάη 2016                                                          

                                                         Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

                                                           ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

                                                          Βούλα Καραγιαννίδου - Συμεωνίδου

                                                          Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                                      Μιχάλης Γ. Παπάζογλου
Δεν υπάρχουν σχόλια: