Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου καλούνται σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 23 Μαϊου 2016 και ώρα 14.15΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

 -Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 23η του μηνός Μαΐου  του 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.       Λήψη απόφασης περί 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για λογιστική αποτύπωση  και τακτοποίηση εσόδων-εξόδων από την ΔΕΗ καθώς και πληρωμή ρυθμίσεων προς ΙΚΑ και ΔΟΥ.

2.       Ανατροπή ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού 2016 

3.       Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016

4.       Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για την κατεπείγουσα ψήφιση πιστώσεων

5.       Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή επεκτάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δοξάτου 

6.       Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 2016»

7.       Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016»

8.       Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2015, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Χρήστου Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’)

9.       Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσεως του έτους 2015, Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη Νάννου Δήμου Δοξάτου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’)

10.Λήψη απόφασης για αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση οικοπέδου και επί αυτού κτιρίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κυργίων από την εταιρεία «Άγιος Χαράλαμπος» στο Δήμο Δοξάτου, για τη λειτουργία ΚΗΦΗ

      11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης

      12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο

      13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο

      14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο

      15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο

      16.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο

        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δαλακάκης Δημήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: