Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δοξάτου την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 ώρα 17.30 στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούµε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου την 3η του µηνός εκεµβρίου του 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:30 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα:

-Παραλαβή της µελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης ΕΕΛ∆ήµου και κατασκευής εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισµών ∆ήµου ∆οξάτου»

ο κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη λήψης της σχετικής απόφασης καθότι η µελέτη έχει ήδη εγκριθεί από την Υπηρεσία και η αποπληρωµή της πρέπει να γίνει άµεσα ως το τέλος του έτους εφόσον παραληφθεί, προκειµένου αυτή να παραπεµθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο, επειδή στην προηγούµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής είχε ληφθεί απόφαση για το συγκεκριµένο θέµα η οποία όµως δε διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.3852/10Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

∆αλακάκης ηµήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: