Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 15.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στο Δημαρχείο καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε μετά την ματαίωση της συνεδρίασης της 17ης Δεκεμβρίου 2015 λόγω μη απαρτίας, σε νέα έκτακτη συνεδρίαση στις 18 Δεκεμβρίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2ο Θέμα:   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Δ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ» (Εισηγητής: Τ.Υ.).

-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στην ύπαρξη αποκλειστικών ημερομηνιών για την ολοκλήρωση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Δ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ» και την αποπληρωμή του.Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: