Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

Σε ειδική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19.00΄ στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στις 28/12/2015, και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1-ο Θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2016.

      (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2.Τοπικό Τύπο

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: