Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

Με είκοσι δύο (22) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 28 μηνός Δεκεμβρίου 2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:          Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.)

2ο Θέμα:          Καθορισμός τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).

3ο Θέμα:          Καθορισμός τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).

4ο Θέμα:          Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες (άποροι, ΑμεΑ, πολύτεκνοι). (Εισηγητής: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού).

5ο Θέμα:          Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ- Ο.Ε.).

6ο Θέμα:          Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Παραχώρησης – Χρήσης Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ).

7ο Θέμα:          Ψήφιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ).

8ο Θέμα:          Κατάρτιση & ψήφιση προϋπολογισμού «Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης κληροδοτήματος Δημοσθένη Νάννου Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Ο.Ε.).

9ο Θέμα:          Κατάρτιση & ψήφιση προϋπολογισμού «Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης κληροδοτήματος Γαλάτειας Χρ. Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου ». (Εισηγητής: Ο.Ε.)

10ο Θέμα:       Έγκριση της υπ’ αριθμ. 161/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δοξάτου σε ορθή επανάληψη, που αφορά στη 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.(Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ). (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).

11ο Θέμα:       Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου που αφορά στην έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

12ο Θέμα:       Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης για την ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 – 26η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

13ο Θέμα:       Έγκριση 27ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

14ο Θέμα:       Έγκριση 28ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 – 11η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 του Δήμου . (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

15ο Θέμα:       Λήψη απόφασης περί διόρθωσης χαρακτηρισμού ανταποδοτικών εσόδων από ΦΠΑ ύδρευσης – αποχέτευσης (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

16ο Θέμα:       Παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ».

17ο Θέμα:       Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και μεταφορών που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

18ο Θέμα:       Συγκρότηση Επιτροπής από υπαλλήλους για διενέργεια - αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και επιτροπής παραλαβής προμηθειών που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το οικονομικό έτος 2016.

19ο Θέμα:       Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών και συντήρησης – επισκευής οχημάτων του Δήμου σε ιδιωτικά συνεργεία για το οικονομικό έτος 2016. 

20ο Θέμα:       Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». (Εισηγητής:  Τ.Υ.)

21ο Θέμα:       Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 KVA (Νο 0) στο αγρόκτημα Δοξάτου (4276α)(γραφεία κυνηγετικού συλλόγου Δοξάτου. (Εισηγητής: Τ.Υ.).

22ο Θέμα:       Ψήφισμα για την κατάργηση του επιδόματος παραμεθορίου περιοχής από τους υπαλλήλους. (Εισηγητής: Δήμαρχος).Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2.Τοπικό ΤύποΟ Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: