Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Με πέντε (5) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 14 μηνός Δεκεμβρίου 2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

-Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νσης Τ.Υ.)

-Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 KVA (Νο 0) στο αγρόκτημα Δοξάτου (4276α)(γραφεία κυνηγετικού συλλόγου Δοξάτου. (Εισηγητής: Τ.Υ.).

-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Δοξάτου (β φάση)» (Εισηγητής: Τ.Υ.).

-Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή καπναποθήκης Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου» (Εισηγητής: Τ.Υ.).

-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 161/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δοξάτου σε ορθή επανάληψη, που αφορά στη 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.(Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ). (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: