Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Τα Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δοξάτου καλούνται σε Τακτική Συνεδρίαση την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπακίου στις   28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1ο Θέμα:   Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στη Τοπική Κοινότητα Καλαμώνα του Δήμου Δοξάτου του ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

2ο Θέμα:   Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου του Δήμου Δοξάτου του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΕΡΕΜΙΑ. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

3ο Θέμα:   Λήψη απόφασης επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου Δήμου Δοξάτου. (Εισητητής: Δ/νση Τ.Υ.).

                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.      ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2.     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

3.      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Δ/ΝΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: