Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Δελτίο Τύπου της Δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Παρέμβαση» του Δήμου Δοξάτου σχετικά με 15-η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Αυγούστου 2015.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19

Την Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015 και ώρα 18:30 κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση (15η) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.

Παρόντες 16/27 (1/3 από την Ανοιχτή Παρέμβαση, 4/8 από τη Μείζονα Αντιπολίτευση, 10/15 από τη Συμπολίτευση και ένας (1) ανεξάρτητος).

Το μέλος της «Ανοιχτής Παρέμβασης» αποχώρησε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων μετά την ψήφιση του 7ου θέματος.

Εκτός ημερησίας διάταξης συζητήθηκαν τρία θέματα τα οποία ψηφίστηκαν ομόφωνα:

1ο θέμα: Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου.

2ο θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

3ο θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Δοξάτου. Αφορά την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα τακτικά θέματα, από τα οποία τα παρακάτω ψηφίστηκαν ομόφωνα:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραχώρηση του αύλειου χώρου έμπροσθεν του Δημοτικού Καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου.

2ο Θέμα: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης του Κέντρου Προσφυγικής Μνήμης που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου για εκπαιδευτική εκδήλωση την 26/08/2015.

3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 112,50 στον Τσαμπάζη Απόστολο του Τρύφωνος ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

5ο Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης ενός (1) στύλου και ενός (1) φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Αγοράς και αποδοχή ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων.

8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2015.

9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2015.

11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 28.600,00€ για δράσεις πυροπροστασίας 2015 και κατανομή του.

12ο Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 100/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Σύσταση επιτροπών διαχείρισης κληροδοτημάτων Δήμου Δοξάτου».

Έτσι με τη νέα απόφαση του Δημ. Συμβουλίου  ορίζεται ως επιτροπή Διαχείρισης των κληροδοτημάτων του Δήμου Δοξάτου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Ενώ οι επιτροπές που είχαν συσταθεί με την προηγούμενη απόφαση, θα έχουν αρμοδιότητα ΜΟΝΟ την παροχή γνωμοδοτήσεων προς την Οικ. Επιτροπή και το Δημ. Συμβούλιο για τα αντίστοιχα θέματα.

13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη τροποποιημένου συμπληρωματικού γεωτεχνικού προγράμματος κατά μήκος της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ.

Το θέμα δεν εγκρίθηκε.

Το 7ο Θέμα «Λήψη απόφασης επί γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.  Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 Η «Ανοιχτή Παρέμβαση» διαμαρτυρήθηκε, διότι οι πίνακες με τα ονόματα των προμηθευτών, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά, θα έπρεπε να μας έχουν δοθεί νωρίτερα και όχι την τελευταία στιγμή.

Τα παρακάτω θέματα αναβλήθηκαν:

4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Επισκευές σε τοιχίο αντιστήριξης και λοιπές εργασίες Δ.Κ. Πηγαδίων».

 10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ή μη της εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Καλαμπακίου έπειτα από άγονο διαγωνισμό.

Το 6ο Θέμα «Έγκριση επισκευής φωτιστικών σωμάτων & αντικατάσταση λαμπτήρων στην Τ.Κ. Βαθύσπηλου Κυργίων και αποδοχή ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων» αποσύρθηκε.Καλαμπάκι, 1-9-2015                        Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

                                                            «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»

                                                     Βούλα Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου

                                                     Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                     Μιχάλης Γ. Παπάζογλου


Δεν υπάρχουν σχόλια: