Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου γαι τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου.


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Δοξάτου Νομού Δράμας

Έχοντας υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του Π. Δ 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄ /15-03-2012).

Το  Π 66/2015  «Διάλυση  της  Βουλής,  προκήρυξη  εκλογής  Βουλευτών  και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ 107 Α).

Την αριθ. 38/32148/15-9-2015 Εγκύκλιο του Υπ.ΕΣ.

Την  αριθ.  4700/3-9-2015  Απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη  Δράμας  για  τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων στο Ν. Δράμας.

Την  ανάγκη  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Δοξάτου  για  την  ομαλή διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Την αριθ. 31206/16-9-2015 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Οικονομικών για την συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για τη αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Αποφασίζουμε

Α.- Την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή 19η & 20η Σεπτεμβρίου 2015 και από το πρωί και μέχρι την 24η ώρα βραδινή (για το Σάββατο) ενώ για την Κυριακή 20η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι την ολοκλήρωση μετάδοσης των αποτελεσμάτων αντίστοιχα.

Β.-  Κατά  τις  παραπάνω  ημέρες  η  λειτουργία  των  υπηρεσιών  θα  γίνει  με  τους παρακάτω υπαλλήλους:

Σάββατο19-09-2015

αράδοση εκλογικού υλικού στους δικαστικούς αντιπροσώπους από το Δημαρχείο Δοξάτου στο Καλαμπάκι, και έκδοση πιστοποιητικών που θα απαιτηθούν με την συγκρότηση συνεργείου από τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής Από 07:00 Έως 15:30

Λατσίνογλου Αθανάσιος,    Καραγαιτάνη Γιαννούλα,     Τσεγγελίδης  Φίλανδρος,

ΤσομπανίδουΚαλλιόπη, Κοτζαγιαννίδου Μαρία, Τσενεκίδου Τριανταφυλλιά. από 15:30 και μέχρι την 24η ώρα βραδινή

Φελεκίδης Λάζαρος, Σωφρονιάδου Μαρία, Ντάπα Ελένη, ΖώτουΜαρία, Πολυζώης Δημήτριος, Γιαννοπούλου Χριστίνα.

Για τις ανάγκες τακτοποίησης των δικαστικών αντιπροσώπων στα εκλογικά τμήματα και μεταφοράς σε αυτά του εκλογικού υλικού ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους σε συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.


Σαμψωνίδης Σωκράτης, Πατρονίδης Στέφανος, Κοτζαμάνης Απόστολος, Βουζανίδης Αδάμ.
Κυριακή 20-09-2015
1.- Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου
Ελευθεριάδου Ελένη, Παντούδης Αριστείδης από 07.00 έως 13.00 Κιοσέογλου Χαράλαμπος, και Μαργαρίτου Ελένη από 13.01 έως 19.00 για την έκδοση πιστοποιητικών που θα απαιτηθούν κατά την εκλογική διαδικασία.
Τρουφαντίδης Γρηγόριος και Χιωτάκης Κων/νος από 19.00 μέχρι το πέρας μετάδοσης αποτελεσμάτων των τμημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου.
2.- Δημοτική Κοινότητα Αγ.Αθανασίου
Ανδρεάκης Γρηγόριος         και       Ιωαννίδης      Παναγιώτης   από     07.00 έως13.00, ΠαπαδοπούλουΒασιλική και Ευαγγέλου Νικόλαος και από 13.01 έως 19.00 για την έκδοση πιστοποιητικών που θα απαιτηθούν κατά την εκλογική διαδικασία. Τρούτπεγλη Καλλιόπη, Χατζηβασιλείου Θεοδώρα και Αλεξιάδου Μαρίνα από 19.00 μέχρι το πέρας μετάδοσης αποτελεσμάτων των τμημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου και της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου.
3.- Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου
Ωραιόπουλος Ηλίας, Τσεντίδης Κων/νος, Ιωαννίδου Ευδοκία και Νικολαίδου Φεβρωνία από 07.00 έως 13.00, ΑθανασιάδουΓεσθημανή, και Νουσδίλη Χρυσάνθη από 13.01 έως 19.00, για την έκδοση πιστοποιητικών που θα απαιτηθούν κατά την εκλογική διαδικασία.
Αντωνιάδου Βασιλική, Γκαρμπούνης Γεώργιος και Τοπάλογλου Νικόλαος από 19.00 μέχρι το πέρας μετάδοσης αποτελεσμάτων των τμημάτων της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου.
4.- Τοπική Κοινότητα Κυργίων
Πατελίδης Γεώργιος και Σπύρογλου Οδυσσέας από 07.00 έως 13.00 Εφραιμίδου Χρυσούλα,            και            Χαρίσης         Κων/νος         από     13.01  έως     19.00  για       την      έκδοση πιστοποιητικών που θα απαιτηθούν κατά την εκλογική διαδικασία.
Μπλιός Νικόλαος και Ηλιάδης Μιχαήλ από 19.00 μέχρι το πέρας μετάδοσης αποτελεσμάτων των τμημάτων της Τοπικής Κοινότητας Κυργίων και των Τοπικών Κοινοτήτων Πηγαδίων και Αγοράς.
ναθέτουμε δικαίωμα υπογραφής για την 19η και 20η Σεπτεμβρίου 2015 για τα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά για την εξυπηρέτηση των εκλογέων δημοτών στους παρακάτω υπαλλήλους: Τσομπανίδου Καλλιόπη, Ζώτου Μαρία, Ανδρεάκη Γρηγόριο, Αθανασιάδου Γεσθημανή, Πατελίδη Γεώργιο και Εφραιμίδου Χρυσούλα
Γ.- Συγκέντρωση και μετάδοση αποτελεσμάτων Κυριακή από 19.00 έως πέρας διαδικασίας.
Για  τα  εκλογικά  τμήματα  1  και  2  στο  Ημερήσιο  Γυμνάσιο  Δοξάτου  ο Παπακώστας Φώτιος.
Για τα εκλογικά τμήματα 3 και 4 στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Δοξάτου ο Κυριατζάκης Θεόδωρος.
Για  τα  εκλογικά  τμήματα  5  και  6  στο  Ημερήσιο  Γυμνάσιο  Δοξάτου  ο Μπαρμπουτέλης Δημήτριος.
Για τα εκλογικά τμήματα 7,8 και 9 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.Αθανασίου ο Σοφιανός Ηλίας.
Για   τα   εκλογικά     τμήματα          10,11   και   12   στο   1ο     Δημοτικό         Σχολείο Αγ.Αθανασίου ο Βεράνης Βασίλειος.


Για τα εκλογικά τμήματα 13 στο Δημχολείο Ανω Κεφαλαρίου και το 14 στο Δημχολείο Κάτω Κεφαλαρίου ο Παπαντίδης Πρόδρομος.

Για τα εκλογικά τμήματα 15 και 17 στο Ολοήμερο Δημοτικό Κυργίων ο Καραγιάννης Εμμανουήλ.

Για τα εκλογικά  τμήματα 16 και 18 στο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κυργίων ο Καραμαργιός Βασίλειος.

Για τα εκλογικά τμήματα, 19  στο κτίριο πρώην Δημχολείου Βαθυσπήλου,

20  στο  Πνευματικό  Κέντρο  Βαθυχωρίου,  και  21  στο  κτίριο  του  πρώην Δημχολείου Ευρυπέδου ο Ζαμπούνης Αντώνιος.

Για τα εκλογικά τμήματα, 22 στο Πνευματικό Κέντρο Αγοράς, και 23 στο Δημχολείο Πηγαδίων ο Κυριακίδης Γεώργιος.

Για τα εκλογικά τμήματα 24,25 και 26 στο 1ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπακίου ο Ντοκούτσης Κων/νος.

Για τα εκλογικά τμήματα 27,28 και 29 στο 2ο  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπακίου ο Μαιμαράς Σιδέρης.

Για το εκλογικό τμήμα 30 στο Δημχολείο Αγ.Παρασκευής ο Μπενάζης Ζήσης.

Για τα εκλογικά τμήματα 31 και 32 στο Δημχολείο Καλαμώνα ο Κελετζής Νικόλαος.

Για τα εκλογικά τμήματα 33 και 34 στο Ολοήμερο Δημχολείο Νεροφράκτη ο Τοπούζογλου Σεραφείμ.

Για       τα        εκλογικά         τμήματα          35        και       36        στο      Δημχολείο  Φτελιάς          ο Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Επίσης οι ανωτέρω υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι και για την μεταφορά στο    Δήμο της σφραγίδας της εφορευτικής επιτροπής και του Πρακτικού Νο 2.

Την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, έχει ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου Φελεκίδης Λάζαρος και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης Τοπάλογλου Νικόλαος.Ο

Δήμαρχος

Δαλακάκης ΔημήτριοςΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οριζόμενους υπαλλήλους


Δεν υπάρχουν σχόλια: