Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 16.30΄στο Δημοτικό κατάστημα Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 16.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Διατύπωση γνώμης επί του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στην ύπαρξη αποκλειστικών προθεσμιών για τη διατύπωση γνώμης από το Δήμο μας επί του  Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.Δεν υπάρχουν σχόλια: