Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καλαμπάκι,  24/02/2015

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                         Αριθ.Πρωτ.: 2698

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ.
   Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την  26η του μηνός Φεβρουαρίου του 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
  2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής για το έτος 2015Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                             

Δαλακάκης Δημήτριος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: