Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Με δώδεκα (12) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καλαμπακίου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ 
Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων 
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

2ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

3ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση του  Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.), οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

4ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης που αφορά στη χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) από το Δήμο Δοξάτου για το οικονομικό έτος 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

5ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης που αφορά στη μείωση μισθώματος κυλικείου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 1/2015)

6ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 2/2015).

7ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 5/2015).

8ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 6/2015).

9ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης και σύνταξης πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού για αιτήσεις καταβολής αποζημιώσεων. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 13/2015).

10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας. (Εισηγητής: Δήμαρχος σχετ. απόφαση Ο.Ε. 18/2015).

11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 222/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αναστολή ή μη λειτουργίας παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής: Δήμαρχος).

12ο Θέμα: ‘Εγκριση διενέργειας εκλογών του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου, για την πλήρωση κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: Δήμαρχος).Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 
 

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: