Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση 23ης ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19.30΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καλαμπακίου.


                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

      Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στις 29/12/2014, και ώρα 19:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

-Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2015.

      (Εισηγητής: Δήμαρχος)Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


 ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 
 

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου

2. Τοπικό Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: