Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση 22ης τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Καλαμπακίου.


                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
        Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 29/12/2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 -(38η) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου έτους 2015.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 
 
Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
2. Τοπικό Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: