Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δοξάτου την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19.00΄ στο Δημοτικό κατάστημα Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης  Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη (εκπρόσωποι Φορέων και Δημότες)

της Επιτροπής Διαβούλευσης  Δήμου Δοξάτου

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 18/12/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δοξάτου έτους 2015 (άρθρο 76 παρ.2 Ν.3852/10)

-Το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015 διατίθενται από τη Γραμματεία της Επιτροπής Διαβούλευσης (1ος όροφος Δημαρχείου)

-Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα (19/12/2014 ώρα 19:00)Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δαλακάκης Δημήτριος Δήμαρχος Δοξάτου

Δεν υπάρχουν σχόλια: