Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Καλαμπακίου.∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ                                                                               Άγιος Αθανάσιος 12/06/2014
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ                                                                      Αρ. Πρωτ. : 25


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΝΙΣΜΟΥ

ια εκµίσθωση του Σχολικού Κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου οξάτου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός µε ενσφράγιστες προσφορές για τη µίσθωση του Σχολικού κυλικείου Γυµνασίου ΓΕ.Λ. Καλαµπακίου, διάρκειας έξι χρόνων.
Ο   διαγωνισµός  θα   γίνει   στο   γραφείο  του   ΓΕ.Λ.  Καλαµπακίου  στις

30/06/201ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00.

  Για περισσότερες λεπτοµέρειες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα:
1.     γραφείο του Σχολείου  (ΤΗΛ:. 25210 51588) ΚΟ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ

2.     γραφείο σχολικής επιτροπής (ΤΗΛ.: 25210 69506) ΚΟ. ΚΟΡ∆ΑΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑHΛ

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.12/06/2014Ο πρόεδρος της Σχολικής ΕπιτροπήςΕυστάθιος Ι. Φυρινίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: