Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Διακήρυξη Σύμβασης για την Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Δοξάτου ,των Νομικών του Προσώπων 2017 & 2018 & της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ


-Ο Δήμος Δοξάτου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του http://doxato.gr/ προέβη στην δημοσίευση Διακήρυξης Σύμβασης για την Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Δοξάτου, των Νομικών του Προσώπων 2017 & 2018 & της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ

-Λεπτομέρειες στους παρακάτω συνδέσμους:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: