Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Απόφαση καταγραφής και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Δοξάτου.


-Με την υπ΄αριθ. 11511 από 10-08-2016 απόφαση του Δήμου Δοξάτου, τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου Δοξάτου όπως καταγράφηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου και συγκεντρώθηκαν από την συντονιστική ομάδα του προγράμματος «Διαύγεια» περιγράφονται αναλυτικά και αξιολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ. 3  του άρθρου 10  Ν. 3448/2006, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

-Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την περιγραφή:


Δεν υπάρχουν σχόλια: