Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 και ώρα 12.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 8η του μηνός Αυγούστου του 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Υποβολή της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2016

2.-Έγκριση α) της υπ’ αριθμ. 26/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Δοξάτου που αφορά την προμήθεια  «Ανταλλακτικών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης έτους 2016» και β) κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

3.-Έγκριση άσκησης προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Δράμας κατά της υπ’αρίθμ. πρωτ. 550α/27-06-16 απόφασης επιβολής προστίμου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.

4.-Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησηςΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δαλακάκης Δημήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: