Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Εύκολα ετήσια επιδότηση ως 100.000 ευρώ για Ομάδες των 10 ατόμων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασοκομικών προϊόντων.

Μόνο στο Agronews ο Οδηγός για τις νέες ομάδες που θα έχουν για τη φυτική παραγωγή 10 μέλη και για την κτηνοτροφία 5.

Στήριξη με τη μορφή ετήσιας επιδότησης (μέχρι 100.000 ευρώ) ως ποσοστό επί της αξίας της παραγωγής και για 5 χρόνια, σε νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασοκομικών προϊόντων, προβλέπει ο οδηγός του Μέτρου 9 των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», όπως υποβλήθηκε στις ευρωπαϊκές αρχές μετά τις διαπραγματεύσεις του φακέλου του 2ου Πυλώνα και παρουσιάζει πρώτο το Agronews.

-Δικαιούχοι της στήριξης θα είναι νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και θα αποτελούνται στη φυτική παραγωγή από 10 μέλη, και στην κτηνοτροφία από 5 μέλη. Όπως αναφέρεται στον οδηγό του μέτρου παρά το γεγονός ότι υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών μόνο σε τέσσερις τομείς (λάδι, ελιές, αμπελοοινικός, οπωροκηπευτικά), έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για τη θεσμοθέτηση των κανόνων σχηματισμού και λειτουργίας ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς που κρίνονται σημαντικοί.

-Η ενίσχυση θα καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ποσό, για τη στήριξη της ίδρυσης νέων ομάδων και οργανώσεων παραγωγών κατά τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας τους με σκοπό την επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού τους σχεδίου και θα υπολογίζεται ως ποσοστό της υπολογιζόμενης αξίας παραγωγής των προϊόντων ως εξής:

Το 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση

Το 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση

Το 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση

Το 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση

Το 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση

-Η ετήσια στήριξη του κάθε δικαιούχου (ομάδας ή οργάνωσης) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

-Αναλυτικά ως έχει ο οδηγός του Μέτρου 9 (Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών) όπως αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Κοντονής Γιώργος|  14/07/2015 - 08:36 πμ
http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: