Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Με δέκα (10) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 16.30΄η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλαμπακίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
 Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 20η του μηνός Ιουλίου του 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ανατροπή ψήφισης πιστώσεων 2015. 
  2. Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών  Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων».
  3. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.
  4. Εισήγηση του σχεδίου της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2015.
  5. Εισήγηση του σχεδίου της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
  6. Υποβολή απολογιστικών στοιχείων A΄τριμήνου οικονομικού έτους 2015.
  7. Υποβολή απολογιστικών στοιχείων B΄τριμήνου οικονομικού έτους 2015.
  8. Παροχή γνωμοδότησης από  πληρεξούσιου δικηγόρο.
  9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.
  10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.


Ο Αντιπρόεδρος της

Οικονομικής ΕπιτροπήςΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: