Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Τυροκομικά και κατεψυγμένα λαχανικά στις λαϊκές με εφαρμοστική εγκύκλιο.


-Την πώληση τυροκομικών και κατεψυγμένων λαχανικών στις λαϊκές αγορές προβλέπει εφαρμοστική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομίας προς εφαρμογή του νόμου 4497/2017 για το υπαίθριο εμπόριο (ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 13.11.2017).

-Σύμφωνα με το νόμο  επιτρέπεται «κατ’ εξαίρεση η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων - μη κτηνοτρόφους, εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης».


-Ήδη στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, μια εμπορική πρακτική η οποία μέχρι σήμερα μπορεί να μην απουσίαζε αλλά οπωσδήποτε κινείτο στο περιθώριο της νομιμότητας, σήμερα μπορεί να ασκείται – και ασκείται- απολύτως νόμιμα, εφόσον ο παραγωγός πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

-Με την εφαρμοστική που δημοσιεύεται στη Διαύγεια  αλλάζουν ουσιαστικά τα δεδομένα στο χώρο του υπαίθριου εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς  όχι μόνο αλλάζει το εύρος των προϊόντων που μπορούν να πωλούνται στις λαϊκές αγορές τις οποίες κυρίως αφορά, αλλά έρχονται σημαντικές αλλαγές και στον τρόπο έκδοσης των αδειών για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου.

-Συγκεκριμένα στις λαϊκές αγορές θα μπορούν να διατίθενται πλέον, από παραγωγούς που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, «τυροκομικά προϊόντα εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004».

-Θετική είναι και η εξέλιξη που επιφυλάσσει ο νόμος για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τις αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν κι αυτές προϊόντα των μελών τους τα οποία δεν κατέχουν μέχρι σήμερα άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Τώρα πλέον θα μπορεί π.χ. ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Συνεταιρισμού ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών να διαθέτει τα προϊόντα στις λαϊκές αγορές.

-Για τους αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, καθώς και τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών ορίζεται ο δήμος στον οποίο έχουν την έδρα τους, πλην αυτών που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τους οποίους αρμόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.

-Στην ίδια εφαρμοστική εγκύκλιο αναφέρεται ακόμα ότι « ο παραγωγός πωλητής δύναται να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και μετά τη συνταξιοδότηση, εφόσον είναι καταχωρισμένος στο Μ.Α.Α.Ε. ως επαγγελματίας αγρότης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4497/2017».

Διαμαντόπουλος Χρήστος|  04/04/2018 - 08:50 πμ
Πηγή: http://www.agronews.gr/diatrofi-agrotourismos/diakinisi-proiodon/arthro/165747/turokomika-kai-katepsugmena-lahanika-stis-laikes-me-efarmostiki-eguklio/

Δεν υπάρχουν σχόλια: