Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Με είκοσι δύο (22) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 και ώρα 18.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤηλ.: 2521352464


Καλαμπάκι 20- 4-2018 Αρ. Πρωτ.: 4317

Συνεδρίαση: 11η


Fax: 2521352429
e-mail:dimarxos@doxato.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 24 μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με την αριθμ 90/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής.(Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
2ο Θέμα: Έγκριση της αριθμ. 15/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. περί Ψήφισης νέου κανονισμού λειτουργίας βρεφικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ)
3ο     Θέμα: Λήψη απόφασης για Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτη αγωνιστικού ποδήλατου, το οποίο υπέστη ζημία σε λακούβα επί της αγροτικής οδού Καλαμώνα προς Λασπόλουτρα, του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)
4o Θέμα: Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση της οδού Αιγείρου Περιστεριάς από διασταύρωση προς Πλατανόβρυση μέχρι τον οικισμό Περιστεριάς « του Δήμου Δοξάτου». ». (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).
5ο θέμα: λήψη απόφασης για υπόδειξη μέλους του Δήμου Δοξάτου για τη συμμετοχή τους ως πρόεδρος στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Π. ΚΥΡΓΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΒΟΪΡΑΝΗΣ) Ν. ΔΡΑΜΑΣ» (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών). 6o Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη Δ.Κ.Δοξάτου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).
7ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 3 Φ.Σ. S-17Υ στο αγρόκτημα Κυργίων και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 2 στύλων & 5 Φ.Σ. S-17Υ στο αγρόκτημα Αγ. Αθανασίου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

9ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγητής: Δήμαρχος)

10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για εκλογή υδρονομέων άρδευσης (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών)

11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό εγκαταλειμμένων τάφων κοιμητηρίων Δ.Κ. Δοξάτου ως ελεύθερων προς μελλοντική διάθεση. (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2017.(Εισηγητής: Πρόεδρος Α/θμιας σχολικής Επιτροπής)

13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών πινάκων Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2017. (Εισηγητής: Πρόεδρος Β/θμιας σχολικής Επιτροπής)

14ο Θέμα: Λήψη απόφασης για ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δοξάτου & Δράμας για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της αποκομιδής & μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δοξάτου.(εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος)

15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)

16ο     Θέμα : Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηλαζάρου Αναστασίου σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 18 & 19 Απριλίου. 17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής & αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011. (εισηγητής: Δση Περιβάλλοντος)

18ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τροποποίηση κανονισμού Λειτουργίας ύδρευσης-αποχέτευσης.(Εισηγητής: ΕΠΖ)

19ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

20ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

21ο         Θέμα:   Λήψη   απόφασης       για        αντικατάσταση             μέλους             της       επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας υλικών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, ξυλείας, σιδηρικών, οικοδομικών υλικών ή γενικώς υλικών συντηρήσεων και καυσίμων για το έτος 2018.(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

22ο     Θέμα: Έγκριση σχεδίου διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων κ. Νευροκοπίου & Δοξάτου για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της επισκευής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου ΔοξάτουΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου


Δεν υπάρχουν σχόλια: