Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου την Πέμπτη 3 Μαίου 2018 και ώρα 18.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 3 μηνός Μαϊου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Εικονικότητα προϋπολογισμών & τεχνικών προγραμμάτων , προμηθειών, έργων     &            εργασιών-υπηρεσιών           δημοτικής       περιόδου        2011-2014       Δημαρχίας Αναστασίου Χατζηλαζάρου.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κοινοποίηση:1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του ΔήμουΔεν υπάρχουν σχόλια: