Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου.Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 20 Απριλίου  ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.- Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της παρούσης συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισήγηση: Πρόεδρος).
2- Λήψη απόφασης για έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2015, μετά από άγονο διαγωνισμό. (Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)
-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι μετά το άγονο αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και την άμεση λήξη των συμβάσεων του περασμένου έτους, υπάρχει άμεση ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τόσο του Δήμου όσο και των νομικών του προσώπων (προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και των νομικών του προσώπων, προμήθεια τροφίμων για την ομαλή λειτουργία των παιδικών σταθμών).


Κοινοποίηση:                                                         O Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου                            Ζουμπούλογλου
2. Τοπικό Τύπο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια: