Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Στα 10 ευρώ το στρέμμα καθορίστηκε το ποιοτικό πριμ για το σκληρό σιτάρι.

Κατάτι αυξημένο από πέρυσι, στα 10 ευρώ το στρέμμα (από 9,5 ευρώ το στρέμμα) καθορίζεται το ποσό της ειδικής στήριξης σκληρού σίτου για το έτος 2014, με σχετική υπουργική απόφαση.
Στα 190 ευρώ η πρόσθετη ενίσχυση και 90 ευρώ η συμπληρωματική για μοσχίδες και 60 ευρώ και 37 ευρώ αντίστοιχα για θηλάζουσες αγελάδες.
  -Η δημοσίευση της απόφασης ανοίγει το δρόμο και για την πληρωμή, η οποία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις – δεσμεύσεις των αρμόδιων του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης έχει τοποθετηθεί να γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, αν και το αρχικό πλάνο πληρωμών μιλά για πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων μέσα στη Μεγάλη εβδομάδα.
-Επιπλέον, με μικρές αλλαγές καθορίστηκαν και τα ποιοτικά πριμ του Άρθρου 68 – το οποίο φέτος δίνεται σε αυτή τη μορφή για τελευταία χρονιά- για το βόειο και μοσχαρίσιο κρέας. Πιο συγκεκριμένα, στα 190 ευρώ από 195 ευρώ πέρυσι ανέρχεται η πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και στα 90 ευρώ –το ίδιο με πέρυσι- η συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
-Αντίστοιχα, στα 60 ευρώ –από 62 ευρώ πέρυσι- καθορίζεται η πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα και στα 37 ευρώ –από 39 ευρώ πέρυσι - η συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα
-Πιο αναλυτικά, βάση της σχετικής απόφασης ισχύουν τα εξής:
1) Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης και της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης αντίστοιχα είναι το εξής:
α) 190 ευρώ πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και
β) 90 ευρώ συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
2) Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης και της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα αντίστοιχα είναι το εξής:
α) 60 ευρώ πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα.
β) 37 ευρώ συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και αφορά στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2014.
Για το σκληρό σιτάρι, βάση της απόφασης:
Άρθρο μόνο
Το ποσό της ειδικής στήριξης σκληρού σίτου για το έτος 2014 καθορίζεται στα 100 €/ha.
Δούσκα Ελένη|  07/04/2015 - 08:54 πμ
 
http://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: