Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Με ένδεκα (11) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Κυριακή 3 Μαϊου 2015 και ώρα 12.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων
 Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 03 Μαϊου  ημέρα Κυριακή  και ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της παρούσης συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισήγηση: Πρόεδρος).
2ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Σιθωνία Χαλκιδικής από την Πέμπτη 7 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
3ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: Αυτοτελές  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
4ο Θέμα:   Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 26,59882 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
5ο Θέμα:   Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 87,33721 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
6ο Θέμα:   Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 97,15342 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
7ο Θέμα:   Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 98,09094 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
8ο Θέμα:   Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 98,06675 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
9ο Θέμα:   Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 98,0765 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
10ο Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 96,91004 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
11ο Θέμα: Γνωμοδότηση του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση 97,03949 στρ. στην περιοχή Αιγείρου. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται  α) στο ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Σιθωνία Χαλκιδικής από την Πέμπτη 7 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 β) στο ότι οι άδεις παραγωγών λαϊκών αγορών έχουν λήξει και γ) ότι οι γνωμοδοτήσεις για την πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών της εταιρείας «Παυλίδης Α.Ε. – Μάρμαρα – Γρανίτες» σε δημόσια λατομική έκταση στην περιοχή του Αιγείρου πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 05/05/2015Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
2. Τοπικό Τύπο                       


Δεν υπάρχουν σχόλια: