Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σήμερα το απόγευμα (18.00΄) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 23 Απριλίου  ημέρα Πέμπτη, και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.-Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της παρούσης συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισήγηση: Πρόεδρος).

2.-Ψήφισμα Δήμου Δοξάτου για την υποχρεωτική μεταφορά των Ταμειακών Διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα Ελλάδος με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στην ανταπόκριση του Δήμου Δοξάτου στο κάλεσμα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης και υιοθέτησης του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ αναφορικά με την  υποχρεωτική μεταφορά των Ταμειακών Διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα Ελλάδος με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης που με την απόφασή της αυτή πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της.

Κοινοποίηση:                                                O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου                    Ζουμπούλογλου


 
2. Τοπικό Τύπο                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια: