Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

ΑΣΕΠ: Η νέα προκήρυξη για 450 τεχνίτες ΔΕΗ.


Αιτήσεις από αύριο για 110 πτυχιούχους - Η επόμενη προκήρυξη που θα εκδώσει το ΑΣΕΠ αφορά 450 θέσεις σε τεχνικές ειδικότητες στη ΔΕΗ και αναμένεται με αγωνία από χιλιάδες αποφοίτους ΙΕΚ και τεχνικών σχολών.

-Αύριο ξεκινά η υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 110 πτυχιούχους Πανεπιστημίου και ΤΕΙ στη ΔΕΗ (προκήρυξη 1Κ/2015, ΦΕΚ 1/11.03.2015, τεύχος ΑΣΕΠ), ενώ αμέσως μετά το Πάσχα αναμένεται να εκδοθεί η δεύτερη μεγάλη προκήρυξη της ΔΕΗ για 450 αποφοίτους Λυκείου και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Αναφορικά με τις 110 θέσεις πτυχιούχων αορίστου χρόνου, τις θέσεις θα καταλάβουν 103 πτυχιούχοι ΑΕΙ και επτά πτυχιούχοι ΤΕΙ, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών αναλόγως του αντικειμένου προτίμησής τους, άδειες άσκησης επαγγέλματος, γνώση χειρισμού Η/Υ, και καλή έως άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας. Επίσης, ζητείται και εξειδικευμένη εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με τη λειτουργία της Επιχείρησης.

-Ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 29 Απριλίου στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής (www.asep.gr), ενώ η εκτυπωμένη μορφή τους θα πρέπει να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, έως τις 4 Μαΐου, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2015, Τ.Θ. 14.308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10.

Η νέα προκήρυξη

-Αμέσως μετά το Πάσχα αναμένεται ότι θα εκδοθεί η πολυαναμενόμενη -δεύτερη- προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 450 θέσεις κατηγορίας ΔΕ στην Επιχείρηση. Το προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και θα επιλεγεί τόσο βάσει των τυπικών προσόντων του όσο και σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια τα οποία καθορίζει η Ανεξάρτητη Αρχή.

-Οι θέσεις αφορούν εργαζομένους δεκάδων τεχνικών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων οι εξής: Μηχανοτεχνιτών Σταθμών και Υποσταθμών, Τεχνιτών Ιμάντων, Ηλεκτροοξυγονοκολλητών, Μηχανοτεχνιτών και Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, Χειριστών Μηχανημάτων Εργων, Ηλεκτροτεχνιτών και Οδηγών-Μηχανοδηγών-Χειριστών. Ξεχωρίζουν οι 100 θέσεις για Τεχνικούς Ορυχείων για την κάλυψη των οποίων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανταποκριθούν επιτυχώς και σε πρακτική δοκιμασία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτουν τη φυσική και τεχνική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

-Η αναλυτική κατανομή των θέσεων θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr, ενώ θα ακολουθήσει η αποστολή της προκήρυξης από την Ανεξάρτητη Αρχή στο Εθνικό Τυπογραφείο για να τυπωθεί σε ΦΕΚ.

http://www.ethnos.gr/entheta.

Δεν υπάρχουν σχόλια: