Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Σπουδές με προοπτικές στον τουριστικό κλάδο.


Oκτώ τμήματα με χαμηλές βάσεις εισαγωγής και υψηλές προσδοκίες στην αγορά εργασίας λειτουργούν στην Ελλάδα στον κλάδο του Τουρισμού, ο οποίος έχει στηρίξει όσο κανείς άλλος την ελληνική οικονομία.

-Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν κάθε χρόνο, ενώ οι ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη προκειμένου να προσελκύσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία συγκεκριμένες ομάδες τουριστών αυξάνονται.

-Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες προβλέψεις, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να «ανοίξουν» περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού, ενώ αυτήν τη στιγμή περίπου το 20% των εργαζομένων απασχολείται άμεσα ή έμμεσα με τον συγκεκριμένο κλάδο.

-Η ελλιπής ενημέρωση των υποψηφίων για τις επιλογές των σχετικών σπουδών στην Ελλάδα κρατούν χαμηλά τις βάσεις εισαγωγής στα οκτώ τμήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σε αντίστοιχα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

-Αρκετοί νέοι πιστεύουν ότι αρκεί η γνώση μίας ξένης γλώσσας για να σταδιοδρομήσουν σε μία τουριστική επιχείρηση. Δεν είναι, όμως, έτσι καθώς ειδικά οι νεότεροι επιχειρηματίες προτιμούν αποφοίτους τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-Την περσινή χρονιά διατέθηκαν συνολικά 599 θέσεις στα οκτώ τμήματα των ΤΕΙ, ενώ οι βάσεις εισαγωγής κυμάνθηκαν μεταξύ 4.522 μορίων (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) και έφτασαν έως τα 12.227 (Αθήνας).

-Οι σπουδές στα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, όπως ονομάστηκαν μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά», διαρκούν οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε τουριστικές επιχειρήσεις. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος και από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

-Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, περιπτωσιολογικές μελέτες, ατομικές και ομαδικές εργασίες, βιβλιογραφικές εκπονήσεις, βιντεοπροβολές κ.ά.Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή/τριας, περιλαμβανόμενης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

• Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση τον φόρτο εργασίας των φοιτητών, ενώ εισάγονται και διδακτικές μονάδες (ECTS) σε όλα τα εξάμηνα.

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

-Για την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση πτυχίου από το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά απαιτείται η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι μία από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος σπουδών του τμήματος, αφού προσφέρει στον σπουδαστή την ευκαιρία να αποδείξει ότι έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απέκτησε από τη φοίτησή του στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και να ολοκληρώσει μία μελέτη με τη βοήθεια του επιβλέποντος καθηγητή. Επίσης δίνει στον σπουδαστή τη δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας μία συστηματική μεθοδολογική και επιστημονική προσέγγιση.

Η αποστολή του τμήματος

-Το Τμήμα των Τουριστικών Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή να προάγει τη μετάδοση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας, καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στις σπουδάστριες και στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Για την επίτευξη της αποστολής του το τμήμα επιδιώκει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

• Την εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών μεθόδων διδασκαλίας, ώστε να καθίσταται ανταγωνιστικό και να καθιστά ανταγωνιστικούς τους αποφοίτους του στο εθνικό και το διεθνές περιβάλλον.

• Την επικοινωνία του τμήματος με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον του και ιδιαίτερα με τις μονάδες και φορείς του τουριστικού κλάδου.

• Τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού για την ανταλλαγή σπουδαστών και τη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών.

• Τη διαρκή αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να επιτυγχάνεται η επαγγελματική προσαρμοστικότητα των αποφοίτων στις σύγχρονες επιχειρησιακές και κλαδικές ανάγκες των τουριστικών μονάδων και φορέων.

• Την ταχεία προσαρμογή του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ώστε να ανταποκρίνεται στους εκπαιδευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς του.

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

-Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν τους απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, καθώς και ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Ιδιαιτέρως δε οι απόφοιτοι του τμήματος δραστηριοποιούνται τους παρακάτω τομείς:

• Στον διοικητικό τομέα ολόκληρης τους τουριστικής επιχείρησης, του φορέα ή του οργανισμού που εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στη διεύθυνση και στον έλεγχο, ώστε να καθοδηγούν, να επιτηρούν και να θέτουν το πλαίσιο λειτουργίας των παραγωγικών συμπλεγμάτων των παραπάνω μονάδων.

• Στον παραγωγικό τομέα του εφοδιασμού όπου απασχολούνται στη διαχείριση (παραγγελία, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση) υλικών και ποτών των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων.

• Στον τομέα τους παραγωγής, στον οποίο δραστηριοποιούνται στη διοίκηση: δωματίων, ορόφων, τροφίμων και ποτών, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών.

• Στον τομέα του marketing όπου δραστηριοποιούνται στη δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και διάθεση των προϊόντων των τουριστικών επιχειρήσεων.

• Στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων των τουριστικών επιχειρήσεων.

• Στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών ηλεκτρονικών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών μονάδων.

• Στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση και στον έλεγχο του κρατικού σχεδιασμού στον τουρισμό και τους μονάδες του τουριστικού κλάδου.

• Στον συλλογικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη των διαφόρων μορφών τουρισμού, καθώς και στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι επαγγελματικοί ορίζοντες για τους αποφοίτους

-Μερικές από τις ασχολίες με τις οποίες δραστηριοποιείται ο πτυχιούχος των τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι:

• Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.

• Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, την τιμολόγηση, τη διανομή και την προώθηση προϊόντων.

• Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι δυνητικοί τουρίστες.

• Προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και αυτό που αποτελεί δημιούργημα των ανθρώπων.

• Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των τουριστικών πόρων/προορισμών και κατ' επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης.

• Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης.

• Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει επιθυμητούς εφικτούς στόχους.

• Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στον τουρισμό γενικά.

• Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν: σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε τουριστικά γραφεία, ψυχαγωγικά κέντρα, επιβατηγά πλοία, αεροσκάφη, σε δική τους ανάλογη επιχείρηση, ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Έμφαση στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών, κοινωνικών και φυσικών επιστημών με εξειδίκευση: πρώτον στη Διοίκηση (Management) όλων των λειτουργικών και παραγωγικών τομέων των Τουριστικών Επιχειρήσεων, δεύτερον στις λειτουργίες διοίκησης των τουριστικών τομέων ή υπηρεσιών των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και οργανισμών του κλάδου, τρίτον στη διοίκηση των τουριστικών τομέων ή υπηρεσιών των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων που, πέραν των άλλων κλάδων, δραστηριοποιούνται και στον τουρισμό (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές, σιδηροδρομικές, συνεδριακά κέντρα, εταιρείες τροφοδοσίας και εκδηλώσεων).

-Εξάλλου, το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος οριοθετείται γνωστικά στην εφαρμογή των εξειδικευμένων επιστημονικών κλάδων του τουρισμού αναφορικά με τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο του κρατικού παρεμβατισμού στον τουρισμό και στις τουριστικές επιχειρήσεις.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΡΟΔΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στόχος τους η ανάδειξη ικανών στελεχών

-Σκοπός των τμημάτων Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου είναι η ανάδειξη ικανών στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, με άρτια επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση ώστε να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να διευθύνουν και να ελέγχουν τις παραγωγικές δραστηριότητές τους στον τουριστικό τομέα. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 χρόνια και ακολουθεί 3μηνη πρακτική άσκηση και οι εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές τον χρόνο. Αναφορικά με τις επαγγελματικές διεξόδους, οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν σε: τουριστικά γραφεία ταξιδίων, αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κρουαζιερόπλοια, τηλεοπτικούς σταθμούς, κέντρα ψυχαγωγίας.

ΤΑ 8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Αθήνας
62
12.227
Πειραιά
74
10.955
Ηρακλείου Κρήτης
82
5.008
Θεσσαλονίκης
72
10.517
Γρεβενών
103
4.522
Ηγουμενίτσας
86
5.086
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Ρόδου
55
7.516
Αγίου Νικολάου Κρήτης
65
4.395

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ


http://www.ethnos.gr/entheta

Δεν υπάρχουν σχόλια: