Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Πρόγραμμα Δημοτικών εκλογών της 18 Μαϊου 2014 και κατάλογος υποψηφίων συνδυασμών για τον Δήμο Δοξάτου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Καλαµπάκι  14 Μαΐου 2014
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  Αριθ. πρωτ. 8341
∆ΗΜΟΣ ΟΞΑΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΚΛΟΓΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

Την αριθ. 11/2014 απόφαση του Πρωτοδικείου ∆ράµας µε την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόµενοι σ' αυτή συνδυασµοί υποψηφίων για τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.

Γνωστοποιούµε ότι
Για τις δηµοτικές εκλογές της 18ης  Μαΐου 2014   ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασµοί υποψηφίων για το δήµο ∆οξάτου
Α' ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΟΞΑΤΟΥ»
Έµβληµα : Παράσταση γαρύφαλλου µε µίσχο και κλίση προς τα αριστερά.
Υποψήφιος ∆ήµαρχος

-------
Επώνυµο
Όνοµα
Πατρώνυµο
Ενδείξεις
-------
ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψήφιος ∆ήµαρχος


ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΟΞΑΤΟΥ

A/A
Επώνυµο
Όνοµα
Πατρώνυµο
Ενδείξεις
1
ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
2
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
3
ΓΕΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
4
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
5
ΖΗΛΑΚΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΟΣ
ΙΑΝΝΗΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
6
ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΙ∆ΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
7
ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
8
ΜΠΟΥΡΜΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΗΝΑΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
9
ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
10
ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
11
ΡΟΥΜΠΕΣΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
12
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΦΡΟΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
13
ΣΤΥΛΙΑΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
14
ΤΑΒΛΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ
ΙΑΝΝΗΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.


15
ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
16
ΤΣΙΒΕΛΙΚΙ∆ΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
17
ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Α/Α
Επώνυµο
Όνοµα
Πατρώνυµο
Ενδείξεις
1
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
2
ΑΛΑΛΑ
ΑΦΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
3
ΙΑΝΝΙΟΥ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
4
ΛΥΚΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΛΕΝΙΑΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
5
ΠΑΝΑΓΙΤΙ∆ΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΙΑΝΝΗΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
6
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΤΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
7
ΠΑΤΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
8
ΠΕΠΕΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
9
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΥΛΟΣ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.
10
ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Υποψ. ∆ηµοτ. Σύµβ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΟΞΑΤΟΥ

Α/Α
Επώνυµο
Όνοµα
Πατρώνυµο
Ενδείξεις
1
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
ΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Υποψ. Σύµβ. ∆. Κ.
2
ΠΑΓΩΝΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Υποψ. Σύµβ. ∆. Κ
3
ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
Υποψ. Σύµβ. ∆. Κ.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΝ

Α/Α
Επώνυµο
Όνοµα
Πατρώνυµο
Ενδείξεις
1
ΜΙΧΑΗΛΙΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΑΝΝΗΣ
Υποψ. Σύµβ. Τ. Κ.
2
ΜΠΙΜΠΙΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Υποψ. Σύµβ. Τ. Κ.
3
ΧΑΡΠΑΝΤΙ∆ΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Υποψ. Σύµβ. Τ. Κ.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΦΡΑΧΤΗ

Α/Α
Επώνυµο
Όνοµα
Πατρώνυµο
Ενδείξεις
1
ΤΑΣΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Υποψ. Σύµβ. Τ. Κ.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΤΕΛΙΑΣ

Α/Α
Επώνυµο
Όνοµα
Πατρώνυµο
Ενδείξεις
1
ΓΡΗΓΟΡΙΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψ. Σύµβ. Τ. Κ.Β. Συνδυασµός : «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»
Έµβληµα : Παράσταση ενός κίτρινου κύκλου που συµβολίζει τον ήλιο, µπροστά από τον οποίο ένα περιστέρι ανοίγει τα φτερά του, θέλοντας να δηλώσει την ειρήνη και την ελευθερία ενώ πετάει αρµονικά µε δύο άλλα περιστέρια δείχνοντας τη συνύπαρξη και τη συντροφικότητα. Παράλληλα το φως του ήλιου διαθλάται και ξεπηδά το ηλιακό φάσµα µε εννέα χρώµατα (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, ανοιχτό πράσινο, πράσινο, ανοιχτό µπλε, µπλε, σκούρο µπλε, ιώδες), που συµβολίζουν τη διαφορετικότητα και τη δυνατότητα συµµετοχής όλων των πολιτών στο συνδυασµό, ανεξαρτήτως χρώµατος και κοµµατικής τοποθέτησης, όπως φαίνεται παρακάτω:

Υποψήφιος ∆ήµαρχος
ΕΠΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ                ΠΑΤΡΝΥΜΟ

Χατζηλαζάρου  Αναστάσιος (Τάσος)     του Βασιλείου

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΞΑΤΟΥ

Α/Α  ΕΠΝΥΜΟ               ΟΝΟΜΑ                ΠΑΤΡΝΥΜΟΥ

Αποστολίδης      ∆ηµήτριος (Τάκης)          του Ιακώβ

Αποστολίδης      Σπύρος του Παρασκευά

∆ηµητριάδου       Ιωάννα  του Αριστείδη

∆ραγουδάκης     Χαράλαµπος (Μπάµπης)            του Μιχαήλ

Θωµαΐδης            Γεώργιος              του Ανέστη

Καγγελίδης         Κωνσταντίνος    του Γεωργίου

Καραγιαννίδης   Εµµανουήλ          του Αντωνίου

Καρασαββίδης   Ιωάννης                του ∆ηµητρίου

Κατσίκα                Αναστασία (Τασούλα)    του Νικολάου

Κοτζαγιώργη      Καλλιόπη             του Γεωργίου

Κουφατζής           Αβραάµ (Μάκης)            του Θεµιστοκλή

Κυριατζάκη          Αικατερίνη           του Ευστάθιου13.
Μητροπίδης
Ιωάννης
του Παναγιώτη

14.

Μουσικίδου

Σοφία

του Γεωργίου

15.

Μπαρµπέρης

Βασίλειος

του Σταύρου

16.

Μπερπερίδης

Γεώργιος

του ∆ηµοσθένη

17.

Παναγιωτίδης

Παύλος

του Ιωάννη

18.

Παπαδόπουλος

Σάββας

του Αθανασίου

19.

Σαραπάρης

Κωνσταντίνος

του ∆ηµοσθένη

20.

Φυρινίδης

Ευστάθιος

του Ιωάννη

21.

Φωτιάδης

Κυριάκος

του Νικολάου

22.

Φωτιάδου

Κυριακή

του Νικολάου

23.

Χαριτωνίδης

Ιωάννης

του Χρήστου

24.

Χοχτούρης

Αναστάσιος

του ∆ηµητρίου

(Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας ∆οξάτου)

2. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
1.
Α/Α  ΕΠΝΥΜΟ

Αθανασλέρης
ΟΝΟΜΑ

Γεώργιος
ΠΑΤΡΝΥΜΟΥ

του Παναγιώτη

2.

Αργυρούδης

∆ηµήτριος

του Κωνσταντίνου

3.

Ασηµίνας

Σάββας

του Κωνσταντίνου

4.         Γιαµουρίδου – ∆εµενελούδη ∆έσποινα          του Γεωργίου

5.

Καζάκος

Σωτήριος

του Ευάγγελου

6.

Καρίνογλου

Βάϊος

του Γεωργίου

7.

Κουρπίδου

Στυλιανή

του Παράσχου

8.

Λουλούδης

Ιωάννης

του ∆ηµητρίου

9.

Μπερµπερίδης

Αθανάσιος

του Ανέστη

10.

Παντελέρη

Χρυσή

του Όθωνος

11.

Σαββίδου

Χρυσάνθη (Χρύσα)

του Γεώργιου

12.

Στρατέλη Φυρινίδου

∆ήµητρα

του Ιωάννη

13.

Τίρλας

∆ηµήτριος

του Σωκράτη

14.

Τσενεκίδης

Ιωάννης

του Λαζάρου

15.

Φερσιζίδης

Ελευθέριος

του Βασιλείου


(Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Καλαµπακίου)

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ& ΤΟΠΙΚΕΣΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Α/Α
ΕΠΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ                ΠΑΤΡΝΥΜΟ

1.

Γαλανίδης

Ιωάννης                του Γεωργίου

2.

Γρηγοριάδης

Ιωάννης                του Κυριάκου Πλούταρχου

3.

Κυριακίδου

Όλγα     του Σάββα

4.

Μπατιρίδου

Ελένη    του Βλαντισλάβ

5.

Παπαδόπουλος

Κωνσταντίνος    του Αριστοτέλη

(Υποψήφιοι Σύµβουλοι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου)


∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΑΤΟΥ

Α/Α         ΕΠΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ                ΠΑΤΡΝΥΜΟ

1.
Καρατζόγλου
Ευθυµία
του Βασιλείου

2.

Κυριακίδου

Αθανασία (Νάνσυ)

του Κυριάκου

3.

Κυριατζάκης

Απόστολος

του Μιχαήλ

4.

Πολυχρονάκης

Αθανάσιος

του Ανέστη

5.

Σαβατζίκ

Αθανασία (Νάνσυ)

του Γεωργίου

6.

Σοκαρίδου

Μαγδαληνή

του Θεολόγου

(Υποψήφιοι Σύµβουλοι της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆οξάτου)


∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Α/Α  ΕΠΝΥΜΟ               ΟΝΟΜΑ                ΠΑΤΡΝΥΜΟ

Γιαµουρτατζής    ∆ηµήτριος             του Βασιλείου

2.
Γκόλνα Λαζαρίδου
Παρασκευή
του Γεωργίου

3.

Κελετζής

Γεώργιος

του Ιορδάνη

4.

Κωνσταντινίδης

∆ηµήτριος

του Κωνσταντίνου

5.

Σωφρονίδης

Κοσµάς

του Γεωργίου

(Υποψήφιοι Σύµβουλοι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµπακίου)


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Α/Α
ΕΠΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΝΥΜΟ

1.

Κώσταρος

Πολυµένος (Πόλυς)

του Νικολάου
2.
Στάθης
Ιωάννης
του Χρήστου
(Υποψήφιοι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

Α/Α
ΕΠΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΝΥΜΟ

1.

Εξουζίδης

Αναστάσιος

του Στυλιανού

2.

Τζιβελεκίδης

Παναγιώτης

του ιονυσίου

(Υποψήφιοι Εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας Αγοράς)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΩΝΟΣ

Α/Α  ΕΠΝΥΜΟ               ΟΝΟΜΑ                ΠΑΤΡΝΥΜΟ

Καράκελλες        Γεώργιος              του Βασιλείου

Κωνσταντινίδου                Αναστασία           του Κυριάκου

Λαφτσίδης           Ιωάννη  του Κωνσταντίνου

(Υποψήφιοι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Καλαµώνος)


7.   ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

Α/Α  ΕΠΝΥΜΟ               ΟΝΟΜΑ                ΠΑΤΡΝΥΜΟ

Καλεάδης            Ιωάννης                του Κωνσταντίνου

Μούρσιου            Παναγιώτα          του Ευαγγέλου

Παπαδόπουλος                Ηλίας     του Γεωργίου

Φωτιάδου            Αντιόπη-Αλεξάνδρα του Νικολάου

(Υποψήφιοι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου)


8.   ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΩΝ

Α/Α
ΕΠΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΝΥΜΟ

1.

Γεωργόπουλος

Γεώργιος

του Σπυρίδωνος

2.

Κανέλης

Γεώργιος

του Βύρωνος

3.

Σουβλέρης

Πέτρος

του Φωτίου


Χριστιανίδου       Ταµάρα του Βλαδίµηρου

(Υποψήφιοι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Κυρίων)


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΟΥ

Α/Α
ΕΠΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΝΥΜΟ

1.

Γουδάκης

Γεώργιος

του Νικολάου

2.

∆ερβίδης

Θεολόγος

του Χρήστου

(Υποψήφιοι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Νεροφράκτου)


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΑ∆ΙΩΝ

Α/Α  ΕΠΝΥΜΟ               ΟΝΟΜΑ                ΠΑΤΡΝΥΜΟ

Κοσµίδης             Αβραάµ                του Χρυσοστόµου

Τσακίρης              Τηλέµαχος           του Ευστρατίου

(Υποψήφιοι Εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων)


11. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΤΕΛΙΑΣ

Α/Α  ΕΠΝΥΜΟ               ΟΝΟΜΑ                ΠΑΤΡΝΥΜΟ

Κοτσαϊλίδου       Ελένη    του Αλεξάνδρου

Παγκάκης            Κωνσταντίνος    του Ευάγγελου

Σδρόλλας            Κωνσταντίνος    του ∆ηµητρίου

(Υποψήφιοι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Φτελιάς)


Γ. Συνδυασµός µε το όνοµα : «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ∆ΗΜΟΥΟΞΑΤΟΥ»

Έµβληµα : Παράσταση που αποτελείται από τις πρώτες δύο λέξεις του ονόµατος του συνδυασµού µε κεφαλαία γράµµατα, τη λέξη ΑΝΟΙΧΤΗ σε χρώµα µωβ και τη λέξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε χρώµα γκρι τοποθετηµένες σε λευκό φόντο και διαχωριζόµενες από την προέκταση  της οριζόντιας γραµµής του κεφαλαίου γράµµατος Α το οποίο έχει πορτοκαλί χρώµα και είναι τοποθετηµένο στην αριστερή πλευρά του εµβλήµατος,  σε µεγάλο µέγεθος και  περικλείει στο κάτω µέρος το κεφαλαίο γράµµα Π το οποίο έχει µωβ χρώµα όπως φαίνεται παρακάτω:ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΠΝΥΜΟ          ΟΝΟΜΑ                ΠΑΤΡΝΥΜΟ    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ   ΜΙΧΑΗΛ               του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκλογική Περιφέρεια ∆οξάτου

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.

ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του ΣΑΒΒΑ

2.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3.

ΓΚΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

του ΙΩΑΝΝΗ


4.

ΕΓΚΟΡΟΦ

ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ

του ΙΩΑΝΝΗ

5.

ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του ΠΑΝΑΓΙΤΗ

6.

ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

7.

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΠΑΛΤΖΗΣ)

του ΙΩΑΝΝΗ

8.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ

του ΖΑΧΑΡΙΑ

9.

ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

του ΣΑΒΒΑ

10.

ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

11.

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

12.

ΣΑΡΒΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

13.

ΣΙΣΜΑΝΙ∆ΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

του ΗΛΙΑ

14.

ΤΕΛΛΙ∆ΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ)

του ΙΩΑΝΝΗ

15.

ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤ (ΣΕΒΗ)

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

16.

ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

17.

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


18. ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΟΥ      ΜΑΡΙΑ           του ΛΑΖΑΡΟΥ

( Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας ∆οξάτου)

Εκλογική Περιφέρεια Καλαµπακίου

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ       ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ       ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ           του ΙΣΑΑΚ

ΘΕΟ∆ΩΡΙΟΥ          ΑΘΑΝΑΣΙΑ  του ΠΑΣΧΑΛΗ

ΘΜΑΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ)          του ΜΕΝΕΛΑΟΥ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ          ΣΑΒΒΑΣ        του ΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΣΥΜΕΩΝΙΟΥ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΡΥΩΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΥ            ΜΑΡΙΑ           του ΠΑΝΑΓΙΤΗ

ΛΟΥΛΟΥ∆ΗΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ     του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ   ΗΡΑΚΛΗΣ     του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ       του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΟΥΡΛΙΑΝΙ∆ΗΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     του ΣΩΚΡΑΤΗ

( Υποψήφιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Καλαµπακίου)

12. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Α/Α   ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     του ΚΟΣΜΑ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ  του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΕΦΤΙΝΑΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)      του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ποψήφιοι Σύµβουλοι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΑΤΟΥ

Α/Α   ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.
ΚΑΡΥΠΙΟΥ
ΑΝΝΑ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΟΥ

ΟΜΝΑ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3.

ΝΙΚΟΛΑΚΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ)

του ΠΕΤΡΟΥ


ποψήφιοι Σύµβουλοι της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆οξάτου)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.

ΚΟΥΖΟΥΓΛΙ∆ΗΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

2.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ∆ΟΥ

ΜΕΤΑΞΙΑ

του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

3.

ΠΟΛΥΖΩΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

4.

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΥΡΜΑΤ (ΤΟΥΛΑ)

του ΣΤΑΥΡΟΥ

ποψήφιοι Σύµβουλοι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµπακίου)

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Α/Α   ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ            ΣΤΑΥΡΟΣ      του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΣΦΕΤΚΟΥ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ           του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ποψήφιοι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής)

16. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΩΝΟΣ

Α/Α   ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.         ΠΗΛΙΚΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ     του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ποψήφιοι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Καλαµώνος)

17. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

Α/Α   ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΟΥΤΡΟΥΠΙ∆ΗΣ    ΠΕΤΡΟΣ         του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του ΣΑΒΒΑ

ΤΣΑΚΩΤΑΣ   ΕΥΘΥΜΙΟΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ποψήφιοι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου)

18. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΟΥ

Α/Α   ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1.  ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ            ΚΑΛΛΙΟΠΗ  του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ποψήφιοι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Νεροφράκτου)


19. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΑΙΩΝ

Α/Α   ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ           του ΣΑΒΒΑ

ποψήφιοι Εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων)

20. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΤΕΛΙΑΣ

Α/Α   ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ποψήφιοι Σύµβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Φτελιάς)

∆. Συνδυασµός µε το όνοµα : «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»


Έµβληµα :


Έµβληµα  Συνδυασµού-  Περιγραφή:  Απεικονίζονται  η  λέξη  «∆ηµιουργική»  µε  µπλέ δεξιοπλάγια γραµµατοσειρά, από κάτω και ελαφρώς δεξιά οι λέξεις «Κίνηση για την» µε
µαύρη δεξιοπλάγια γραµµατοσειρά και από κάτω και ελαφρώς πιο δεξιά η λέξη «Ανατροπή»

µε κόκκινη δεξιοπλάγια γραµµατοσειρά. ∆εξιά των άνω λέξεων απεικονίζονται τρείς αριστερόστροφες ελλειπτικές γραµµές χρώµατος γκρί και εντός του  κύκλου  που σχηµατίζουν, απεικονίζονται τρείς αριστερόστροφες ελλειπτικές γραµµές πράσινου χρώµατος.

Υποψήφιος ∆ήµαρχος ∆ήµου ∆οξάτου

∆αλακάκης ∆ηµήτριος του Γεωργίου

Εκλογική Περιφέρεια ∆οξάτου
(Υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι ∆οξάτου, κατ’ αλφαβητική σειρά)

Αλεξίου Ελένη του Νικολάου

Ασλαµαζίδου Μαργαρίτα του Παντελή

Βαϊραµίδης Στέφανος του Παρασκευά

Βόιτσος Κωνσταντίνος του Χρήστου


Γιαπαύλος Νικόλαος του Αποστόλου

Ευθυµιάδης Λάζαρος του Ιωάννη

Ζεκερίδης Χαράλαµπος του Αβραάµ

Κοσµίδης Πρόδροµος του Χρήστου

Κουρτίδης Μιχαήλ του Αβραάµ

. Κωνσταντούδη- Στυλίδου Μαρία του Αναστασίου

. Μαστοράκης Παναγιώτης του Ιωάννη

. Μουλιστάνος Αθανάσιος του Χρήστου

. Παγώνης Πολύδωρος του Λεωνίδα

. Παπαδόπουλος Παρασκευάς του Μιχαήλ

. Παπαθεµελής Ιωάννης του Αγγέλου

. Σερέτης Ανέστης του Πέτρου

. Στάντζιος Πασχάλης του Θεοδώρου

. Σταφυλαρά Ελένη του ηµητρίου

. Τεµίρογλου Ιάσων του Παντελή

. Τοκούτσης Παντελεήµων του Ανέστη

. Τολµίδης Βασίλειος του ηµητρίου

. Χατζηγιάννογλου ήµητρα του ΧρήστουΕκλογική Περιφέρεια Καλαµπακίου
(Υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι Καλαµπακίου, κατ’ αλφαβητική σειρά)Ανανίδου Αναστασία (Τασούλα) του Ευστρατίου

Αχουριώτου Ευθυµία (Έφη) του ηµητρίου

Βατσάλης Αλέξανδρος του Ιωάννη

Γεωργιάδης Παύλος του Κωνσταντίνου

Ζουµπούλογλου Αναστάσιος του Κυριάκου

Ιωάννου Χρήστος του Κωνσταντίνου

Μακρυγιάννης Ιγνάτιος του Παράσχου

Μαλακάκης Παναγιώτης του Σταύρου

Μόρφης Σωτήριος του Μόρφη

. Μπενάζης Ευάγγελος του Μιχαήλ

. Νίκου Ευάγγελος του Παντελή

. Πετίνη Αναστασία του Γεωργίου


. Σαφαρίδου Λιούµπα (Αγάπη) του Βλαδίµηρου

. Χαλκίδης Χαράλαµπος του Κυριάκου∆ηµοτική Ενότητα ∆οξάτου

∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου

ποψήφιοι σύµβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου κατ’ αλφαβητική σειρά)


Ακριτίδου Φωτεινή του Ακρίτα

Ζαχαριάδης Παρασκευάς του ηµητρίου

Καλλιµάνης Παντελής του Πασχάλη

Μιχαηλίδου- Μπολοτάκη Άννα του Θεοδώρου∆ηµοτική Κοινότητα ∆οξάτου

ποψήφιοι σύµβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆οξάτου κατ’ αλφαβητική σειρά)


Αλεξίου Νικόλαος του Ανέστη

Βασιλακάκης ηµήτριος του Εµµανουήλ

Γιαννάκη Ανατολή του Κωνσταντίνου

εληολάνης Αθανάσιος του Βασιλείου

Καράµπελα- Γιαννάκη Ευδοξία του Κυριάκου

Χαχαγιόπουλος Μιχαήλ του Σωτηρίου∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπακίου
∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµπακίου
ποψήφιοι σύµβουλοι ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµπακίου κατ’ αλφαβητική σειρά)


Βέτος Γρηγόριος του Ιωάννη

Ελευθεριάδης Εµµανουήλ του Σταύρου

Κασέρης Χρήστος του Θεοδώρου

Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Πασχάλη

Στράντζαλη Βασιλική του Σωτηρίου


Στρατέλη ∆έσποινα του ∆ηµητρίου∆ηµοτική Ενότητα ∆οξάτου

Τοπική Κοινότητα Αγοράς
ποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Αγοράς κατ’ αλφαβητική σειρά)

1.  Κωτσάλου ηµητρούλα του Γεωργίου
Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου
ποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου κατ’ αλφαβητική σειρά)


Καλεάδου Ελένη του Χαραλάµπους

Μαυρίδου Γεωργία του Χρήστου

Παναγιωτίδου Μαρία του ΝαθαναήλΤοπική Κοινότητα Κυρίων

ποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Κυρίων κατ’ αλφαβητική σειρά)

∆αµιανίδου Γλυκερία του Βασιλείου

Ναβροζίδη Ελπίδα του Γεωργίου

Συµεωνίδης Παναγιώτης του Αναστασίου

Τσαουσίδου Σοφία του ΓεωργίουΤοπική Κοινότητα Πηγαδίων
ποψήφιοι εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων κατ’ αλφαβητική σειρά)

Γκαϊτατζής ηµήτριος του Ιορδάνη

Κεχαγιάς Απόστολος του ηµητρίου∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπακίου Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
ποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής κατ’ αλφαβητική σειρά)

Αλµπάνης Αθανάσιος του Νικολάου

Αχουριώτου Σοφούλα του Σταύρου

Κουγιουµτζής ηµήτριος του Νικολάου

Μπούρας Βασίλειος του Γεωργίου


Τοπική Κοινότητα Καλαµώνος
ποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Καλαµώνος κατ’ αλφαβητική σειρά)


Μαχαιρίδης Νικόλαος του Στεφάνου

Τζεϊρανίδης ηµήτριος του Σωκράτη

Χατζή Ελένη του Θεοφάνους


Τοπική Κοινότητα Νεροφράκτου
ποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Νεροφράκτου κατ’ αλφαβητική σειρά)
Γκουτράκης Κωνσταντίνος του Χαραλάµπους

∆αγκλής Εµµανουήλ του Στεφάνου

Κουγιουµτζίδου έσποινα του ΚωνσταντίνουΤοπική Κοινότητα Φτελιάς
ποψήφιοι σύµβουλοι Τοπικής Κοινότητας Φτελιάς κατ’ αλφαβητική σειρά)

Κεχαγιάς Γεράσιµος του Γεωργίου

Παπαδόπουλος Ελευθέριος του ηµητρίου

Παφραλίδου έσποινα του Ελευθερίου

Τάσιος Γεώργιος του Χρήστου
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 18η Μαΐου 2014 ηµέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τµήµατα που έχουν οριστεί µε την υπ' αριθ.  184/2-5-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ράµας.


Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ


ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥΟΞΑΤΟΥ
α) Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΕΛΑΓΙΑ
Εως : ΓΡΙΒΑΣ -
ΓΕΡΓΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΞΑΤΟ ∆ΡΑΜΑΣ
Κάτω όροφος-κεντρική αίθουσα- είσοδος κεντρική πύλη
66300, ΟΞΑΤΟ
2


ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥΟΞΑΤΟΥ
α) Από :ΑΙΛΑΚΗ -
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΙΣΗΦΙΟΥ -
ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΞΑΤΟ ∆ΡΑΜΑΣ
Κάτω όροφος-ανατολική αίθουσα-είσοδος ανατολική πύλη 66300, ΟΞΑΤΟ
3


ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥΟΞΑΤΟΥ

Από : ΚΑΓΚΑΣΙΟΥ -
ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΚΟΨΑΧΙΛΗ -
ΓΕΡΓΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΟΞΑΤΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
Κάτω όροφος-δυτική αίθουσα- είσοδος κεντρική πύλη   66300, ΟΞΑΤΟ
4


ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥΟΞΑΤΟΥ

Από : ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ -
ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  Εως : ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ -
ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΟΞΑΤΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
Κάτω όροφος-ανατολική αίθουσα-είσοδος από κεντρική πύλη
66300, ΟΞΑΤΟ


Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ


ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ5


ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥΟΞΑΤΟΥ

Από : ΜΠΡΕΣΚΑ - ΑΓΑΠΗ Εως : ΠΑΤΙΑΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΞΑΤΟ ∆ΡΑΜΑΣ
Άνω όροφος-κεντρική αίθουσα- είσοδος από κεντρική πύλη 66300, ΟΞΑΤΟ6

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΟΞΑΤΟΥ
Από : ΠΑΤΡΟΝΙΗΣ -
ΖΗΣΗΣ  Εως : ΤΖΗΜΟΥ -
ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΑΤΟΥ Κάτω
όροφος-δυτική αίθουσα-είσοδος δυτική πύλη 66300, ΟΞΑΤΟ7

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΟΞΑΤΟΥ

Από : ΤΖΙΓΓΙΖΗ - ΑΓΝΗ Εως : ΨΜΑΣ - ΦΤΙΟΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΑΤΟΥ Κάτω
όροφος-βόρεια αίθουσα-είσοδος δυτική πύλη 66300, ΟΞΑΤΟ


και οι γραµµένοι στους ειδικούς καταλόγους του Α.Τ οξάτου


8

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Από : ΑΒ∆ΑΛΑΣ -
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Εως : ΓΡΑΟΥΝΙΟΥ -
ΚΥΡΙΑΚΗ
1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κάτω όροφος-- ανατολική αίθουσα66300, ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ9

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Από : ΓΡΗΓΟΡΙΑΗΣ -
ΓΕΡΓΙΟΣ Εως : ΚΑΖΑΝΤΖΗ -
ΚΥΡΙΑΚΗ
1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άνω όροφος- ανατολική αίθουσα 66300, ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ10

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Από : ΚΑΚΙΡΤΑΚ -
ΗΜΗΤΡΙΟΣ Εως : ΜΑΥΡΙΗΣ -
ΧΡΗΣΤΟΣ

1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Άνω όροφος-δυτική αίθουσα 66300, ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ11

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Από : ΜΑΥΡΙΟΥ - ΑΝΝΑ Εως : ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κάτω όροφος- δυτική αίθουσα 66300, ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ


ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


12

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Από : ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ -
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Εως : ΠΥΡΓΙΛΗ - ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόσθετη ανατολική αίθουσα 66300, ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ13

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Από : ΡΑΒΑΝΙΟΥ -
ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ Εως : ΤΟΚΟΥΡΟΓΛΟΥ -
ΦΤΙΟΣ

1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόσθετη δυτική αίθουσα 66300, ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ14

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Από : ΤΟΚΟΥΤΣΗ -
ΕΛΕΝΗ
Εως : ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ -
ΕΣΠΟΙΝΑ

2ο ΝΗΠΙΑΓΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ισόγειο Νότια Αίθουσα 66300, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εως : ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ -
ΣΤΗΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί ΕκλογείςΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ υτική αίθουσα66300, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΝ


16

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ
Από : ΜΕΣΣΗΝΗ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΧΟΧΛΙΑΚΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤ
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ υτική αίθουσα66300, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΝ17

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΚΥΡΓΙΝ
Από : ΑΓΓΕΛΙΗΣ -
ΑΓΓΕΛΟΣ Εως :ΡΟΣΟΥ -
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΓΙΝ υτική αίθουσα66032, ΚΥΡΙΑ18

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΚΥΡΓΙΝ
Από : ΕΓΚΟΡΟΦ -
ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ Εως : ΚΟΣΜΙΟΥ -
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΥΡΓΙΝ ∆ΡΑΜΑΣ Ισόγειο- ανατολική αίθουσα
66032, ΚΥΡΙΑ


Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ


ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


19

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΚΥΡΓΙΝ
Από : ΚΟΤΖΑΗΛΙΑ -
ΣΟΦΙΑ
Εως : ΜΠΡΕΝΝΕΡ -
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΓΙΝ Ισόγειο-
ανατολική αίθουσα
66032, ΚΥΡΙΑ
20


ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥΚΥΡΓΙΝ

Από : ΜΥΛΛΕΡ - ΓΙΡΓΟ Εως : ΣΕΠΕΤΣΙΟΥ - ΕΥΑΝΘΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΥΡΓΙΝ ∆ΡΑΜΑΣ 1ος όροφος- δυτική αίθουσα
66032, ΚΥΡΙΑ


και οι γραµµένοι στους ειδικούς καταλόγους µε συµβατικό αριθµό 9247 στρατιωτικής µονάδας


21

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΚΥΡΓΙΝ
Από : ΣΕΦΕΡΙΗΣ -
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΨΜΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΗΠΙΑΓΓΕΙΟ ΚΥΡΓΙΝ
Ισόγειο-δυτική αίθουσα
66032, ΚΥΡΙΑ22

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ

ΚΥΡΓΙΝ ΒΑΘΥΣΠΗΛΟΥ
Από : ΑΒΡΑΜΙΟΥ -
ΑΛΕΞΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΟΥ -
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΗΝ
ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΘΥΣΠΗΛΟΥ
υτική αίθουσα 1ου ορόφου
66032, ΒΑΘΥΣΠΗΛΟ23

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ

ΚΥΡΓΙΝ ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΗ -
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΨΑΡΙΑΝΟΥ -
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΘΥΧΡΙΟΥ 66032, ΒΑΘΥΧΡΙ24

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ

ΚΥΡΓΙΝ ΕΥΡΥΠΕ∆ΟΥ
Από : ΑΑΚΤΥΛΙΗΣ -
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ -
ΦΤΕΙΝΗ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΗΝ
ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΥΠΕ∆ΟΥ
Ισόγειο-δυτική αίθουσα 66032,
ΕΥΡΥΠΕ∆Ο25

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΑΓΟΡΑΣ
Από : ΑΒΡΑΜΙΗΣ -
ΑΒΡΑΑΜ
Εως : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ -
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΟΡΑΣ 66032, ΑΓΟΡΑ


Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ


ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


26

ΟΞΑΤΟΥ
ΟΞΑΤΟΥ


ΠΗΓΑΙΝ
Από : ΑΒΡΑΜΙΗΣ -
ΑΒΡΑΑΜ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΟΥ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΑΙΝ
Ανατολική αίθουσα 66032,
ΠΗΓΑΙΑ

27ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
α) Από : ΑΒΟΚΑΤΟΣ -
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Εως : ΓΚΑΙΣΑΡΛΙΟΥ -
ΣΤΕΛΛΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
γ) Όλοι οι Ετεροδηµότες


1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
Ισόγειο-δυτική αίθουσα
66031, ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ28

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
Από : ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ -
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΙΓΝΑΤΙΑΟΥ -
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
Ισόγειο-βόρεια αίθουσα
66031, ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ29

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Από : ΙΝΤΖΕ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εως : ΚΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΧΑΡΙΤΜΕΝΗ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
Ισόγειο-ανατολική αίθουσα
66031, ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ30

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
Από : ΚΟΖΑΚΗΣ -
ΙΑΝΝΗΣ
Εως : ΜΑΓΚΡΙΤΗΣ -
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
Ισόγειο-δυτική αίθουσα
66031, ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ31

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
Από : ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ -
ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ   Εως : ΠΑΠΑΗΜΗΤΡΙΟΥ
- ΑΡΙΣΤΗ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
Ισόγειο-κεντρική αίθουσα 66031,
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ


Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ


ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


32

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
Από : ΠΑΠΑΗΜΗΤΡΙΟΥ
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εως : ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ -
ΣΤΗΡΙΟΣ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
Ισόγειο-ανατολική αίθουσα
66031, ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
33


ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Από : ΣΜΑΗ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΑ

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
Πρόσθετη αίθουσα κδηλώσεων) 66031, ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
34ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΕΣΤΗΣ
Εως : ΚΣΤΑΡΟΥ -
ΕΥΟΞΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδηµότες


ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ υτική αίθουσα
66031, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ35

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Από : ΛΑΖΑΡΙΟΥ -
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΨΑΡΡΑΣ -
ΙΑΝΝΗΣ
ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ανατολική αίθουσα
66031, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ36

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


ΚΑΛΑΜΝΑ
Από : ΑΒΡΑΜΙΗΣ -
ΣΑΒΒΑΣ  Εως : ΜΥΣΙΟΥ -
ΑΡΧΟΝΤΗ

ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΝΑ
Ανατολική αίθουσα
66031, ΚΑΛΑΜΝΑΣ37

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


ΚΑΛΑΜΝΑ
Από : ΝΑΝΟΣ -
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Εως : ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ -
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΝΑ
υτική αίθουσα
66031, ΚΑΛΑΜΝΑΣ


38

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ
Από : ΑΓΑΘΑΚΗ - ΞΑΝΘΗ Εως : ΚΣΤΑΚΗΣ - ΣΑΒΒΑΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ υτική
αίθουσα


Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ /
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ


ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
66031, ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ39

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ

Από : ΛΑΓΑΚΗ - ΑΣΠΑΣΙΑ Εως : ΨΑΡΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ
Ανατολική αίθουσα
66031, ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ40

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ


ΦΤΕΛΙΑΣ
Από : ΑΒΡΑΜΑΚΗ -
ΝΕΚΤΑΡΙΑ Εως : ΚΑΤΙΟΥ -
ΣΟΥΣΑΝΑ

ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΤΕΛΙΑΣ
Αίθουσα νοτιοανατολική 66031,
ΦΤΕΛΙΑ


41

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΦΤΕΛΙΑΣ
Από : ΚΕΛΤΣΟΥ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ - ΕΛΕΝΗ
ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΤΕΛΙΑΣ
Αίθουσα βορειοανατολική 66031,
ΦΤΕΛΙΑ


42

ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΦΤΕΛΙΑΣ
Από : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ -
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Εως : ΧΡΟΙΟΥ - ΕΛΕΝΗ
ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΤΕΛΙΑΣ
Κεντρικη Αίθουσα, 66031, ΦΤΕΛΙΑΟι έδρες της εκλογικής περιφέρειας ∆οξάτου ανέρχονται σε 17.

Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας Καλαµπακίου ανέρχονται σε 10.

Οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας Καλαµπακίου ανέρχονται σε 5.

Οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ∆οξάτου ανέρχονται σε 5.

Οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας Αγ.Αθανασίου ανέρχονται σε 5.

Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής Κοινότητας Κυργίων ανέρχονται σε 3.

Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου ανέρχονται σε 3. Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής Κοινότητας Καλαµώνα ανέρχονται σε 3. Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής Κοινότητας Νεροφράκτη ανέρχονται σε 3.
Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής Κοινότητας Αγ.Παρασκευής ανέρχονται σε 3.

Οι έδρες του συµβουλίου της τοπικής Κοινότητας Φτελιάς ανέρχονται σε 3.

Για την τοπική κοινότητα Αγοράς εκλέγεται ένας εκπρόσωπος. Για την Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων εκλέγεται ένα εκπρόσωπος.


Το  πρόγραµµα  αυτό  να  τοιχοκολληθεί  έξω  από  κάθε  Κατάστηµα  ψηφοφορίας  και  στα δηµοσιότερα µέρη του δήµου και των συνοικισµών αυτών.


Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


Αναστάσιος Χατζηλαζάρου


Δεν υπάρχουν σχόλια: